Kniha „Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích“

V úterý 5. října 2021 proběhla v Praze, v prostorách bývalé Langhans Galerie Praha, tisková snídaně a křest knihy „Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích“ k podpoře sexuální výchovy lidí s handicapem. Hlavní iniciátorkou této akce byla výkonná ředitelka Mgr. Lucie Šídová z organizace Freya. V čele stolu dále byla z organizace Freya sociální pracovnice Věra Petlanová Zychová a z nakladatelství Pasparta šéfredaktorka Mgr. Olga Neřoldová.

Kniha „Pojďme se bavit o sexualitě“ má podnázev „Metodika podpory osob s mentálním postižením v jejich sexuálním vývoji.“ Vznikala 2 roky.

{articleImage}561{/articleImage}Na knize má velkou zásluhu organizace Freya. V roce 2018 byly zástupkyně Freyi na stáži v Nizozemsku, kde se seznámily s nizozemskými sexuoložkami Paulien van Doorn a Anjou Janssen. Naskytla se jim možnost vidět jejich pracovní listy s tématem sexuality. Texty v pracovních listech od této sexuoložky se jim moc líbily, tak požádaly o svolení a autorské právo dostat texty do ČR. Povedlo se jim to. Jen nedostaly autorská práva na obrázky, kniha je tedy celá překreslená. Knihu přeložily z holandštiny, upravily texty do nějakých českých souvislostí, přidávaly další texty. Tak se zrodila kniha o 192 stranách s pracovními listy.

 

Největším přínosem knihy je ale, že je napsána přímo pro osoby s mentálním handicapem, oslovuje přímo je, tudíž lidé s mentálním handicapem nebudou mít při čtení této knihy pocit, že se jich to netýká.

 

Všichni lidi bez ohledu na handicap chtějí zažít lásku v partnerství. I lidé s mentálním handicapem chtějí žít životem jako ostatní, zdraví lidé. Komplikací ale může být navázání vztahu ze sociální izolace nebo kolektivního zařízení. Malou šanci na seznámení může způsobit i nedostatečná znalost způsobu navázání kontaktu, špatné vyjadřovací schopnosti, ostýchavost.

 

 

Tato kniha je tedy velmi dobrým prostředníkem jak navázat komunikaci v sexuální oblasti sám se sebou nebo s partnerem/partnerkou. Rodiče, pracovníci v sociálních zařízeních, pedagogové ve speciálních školách také mají výborný komunikační kanál v sexuální oblasti u osob s mentálním handicapem. Ale určitě je zapotřebí i vědět, jak s nimi mluvit, jak jim to podat, aby to pochopili, a šikovně se jich ptát, zda tomu opravdu rozumí, neboť osoby s mentálním postižením mají menší slovní zásobu, často mají poruchu artikulace hlásek. Je lepší jim dávat kratší otázky, zda knize porozuměli apod.

Kniha je ale napsána velmi jasnými, stručnými větami, neboť osoby s mentálním handicapem mají snížený intelekt a potřebují srozumitelné informace se sociální podporou.

 

V knize se čtenáři setkají s pojmy v kapitolách, jako jsou doteky, soukromí, vztah k tělu, kdo jsem, téma souhlasu, témata pocitů a co mám a nemám rád, hygiena, dospívání, změny v těle, menstruace, erekce a ejakulace, jak zabránit otěhotnění, bezpečný sex.

 

Součástí snídaně s Freyou byla i ukázka nově vzniklých obrázkových karet – Sexualita, Intimita a Vztahy – od nakladatelství Pasparta. Je to sada 30 barevných kartiček, které zobrazují různé situace v sexuální oblasti. Kartičky popisují žádoucí a nežádoucí chování. Například na jedné kartičce je chlapeček, který se obléká sám, je zachováno jeho soukromí, na druhé protikladné kartičce se obléká a svléká v přítomnosti lidí, už zde není v soukromí.

 

 {articleImage}560{/articleImage}

 

Kniha i kartičky byly vydány nakladatelstvím Pasparta ve spolupráci s Freyou, která obsah karet vymyslela.

 

Pasparta byla založena Nautisem (dříve Aplou). Vydávají odbornou literaturu v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, dělají rovněž vzdělávací akce, pořádají konference, semináře. Pasparta je také sociální podnik, který zaměstnává lidi s poruchou autistického spektra, umožňuje jim pracovat v chráněném prostředí, kde mohou uplatnit své někdy velmi nadprůměrné a nezvyklé znalosti.

 

Tak doufejme, že čtenáři budou z této knihy čerpat informace, které budou pro svůj sexuální život potřebovat a kniha pomůže rodičům a lidem z pomáhajících profesí téma sexuality vhodně uchopit.

{articleImage}562{/articleImage}

Zdroj foto: Freya


Vytištěno z: http://www.sexualniasistence.cz/kniha-pojdme-se-bavit-o-sexualite-a-vztazich/