Kurz Sexuální asistence-její možnosti a limity a kurz Sexuální pomůcky pro osoby s handicapem

Zajímají vás sexuální potřeby handicapovaných i jejich erotické pomůcky? Můžete se přihlásit se na kurz, kde máte jedinečnou možnost vidět sexuální asistentky!

ANOTACE KURZU „SEXUÁLNÍ ASISTENCE – JEJÍ MOŽNOSTI A LIMITY

 

Organizátorky kurzu: Mgr. Lucie Šídová, Petra Hamerníková, Dis.

Kontakt: kurzysexuality@gmail.com, 777 028 028

Doba trvání kurzu: 8 hodin.

Cena: 1590 Kč

Kurzy pro organizace – dle domluvy

Kurzy pro jednotlivce – termíny 25. 10. a 22. 11. 2016. Cena za osobu 1590 Kč

Místo konání:

Café Therapy, Školská 30, Praha 1, tram zastávka Vodičkova (http://www.cafe-therapy.cz/) – celková kapacita 16 osob, minimální počet osob je 8.

NOVINKA: Novinkou kurzu je zapojení sexuálních asistentek. Každého kurzu se zúčastní jedna sexuální asistentka. Blíže vás seznámí se svojí prací a bude zodpovídat vaše dotazy.

Online přihlášení na kurzy: Klikněte na odkaz a vyplňte krátký formulář.

25. 10. 2016

https://docs.google.com/forms/d/14sNBoarxqNVk9ocgbPYUYcda4C-vmE11cKvUApaPY4w/edit?usp=sharing

22. 11. 2016

https://docs.google.com/forms/d/1hRtoqRr9D3MwYZm_pnVX49flg5eA8_WKWFd6QsSxxVc/viewform?edit_requested=true

Základní popis kurzu:

Celý kurz je zaměřen na seznámení účastníků a účastnic s tématem sexuální asistence, která je určena seniorům a osobám s hendikepem. Účastníci a účastnice získají informace o tom, co je a není sexuální asistence, jaké má možnosti a limity, jak funguje v zahraničí, jaká má pravidla a právní ukotvení v České republice. Účastníci a účastnice se seznámí s pomůckami (zahraničními i dostupnými na českém trhu), které mohou využívat i sociální pracovníci a pracovnice při práci se sexualitou osob s hendikepem.

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky/ice s tématem sexuální asistence pro osoby s hendikepem a s jejími možnostmi. Účastníci/e si osvojí dovednosti a informace, které jsou pro práci se sexualitou důležité, popíšeme také různé formy sexuální asistence a účastníci/e budou mít možnost dozvědět se více také například o jiných službách poskytovaných osobám s hendikepem v rámci práce s jejich sexualitou.

Komu je kurz určen:

Pracovníkům a pracovnicím organizací, kteří se věnují práci s lidmi s hendikepem, dále ředitelům a ředitelkám, sociálním a zdravotním pracovníkům a pracovnicím, metodikům a metodičkám služeb, pečovatelům a pečovatelkám a dalším.

Proč si vybrat kurz právě od nás?

„Díky zahraničním školením a stážím jsme jako první získali unikátní know-how pro zavádění sexuální asistence v ČR. Měli jsme možnost se potkat s významnými sexuálními asistentkami a asistenty ze zahraničí, kteří zaváděli sexuální asistenci například v Německu, Nizozemsku nebo Švýcarsku. Na toto téma publikujeme autorské články, překládáme zahraniční odborné články, školíme a také medializujeme samotné téma.“

Lektorky:

Lektorky prošly unikátním systémem vzdělávání věnovaného sexualitě osob s hendikepem a seniorů. Byly proškoleny zahraničními odborníky. Jedná se o průkopnice sexuální asistence v ČR.

Prošly následujícími školeními k sexuální asistenci a sexualitě:

* Školení partnerskou organizací InSeBe ze Švýcarska, která se zabývá školením sexuální asistence a samotnou sexuální asistencí. Rozsah 32 hodin, lektoři Erich Hassler a Eva Zylka.

Název: Intimní a sexuální asistence u osob s hendikepem

* Školení od organizace SEHP, která je průkopníkem práce se sexualitou u osob s hendikepem ve Švýcarsku. Zabývají se školením sexuální asistence i jejím zprostředkováním. Rozsah 24 hodin, lektorka Catherine Diserens.

Název: Od srdce k tělu.

* Školení od Niny de Vries z Německa, která je jednou z prvních sexuálních asistentek a podílela se na zavádění sexuální asistence v Německu a Švýcarsku. Rozsah 12 hodin, lektorka Nina de Vries.

Název: Práce s tělem.

* Školení k erotickým pomůckám vedené Nadiou Morand, sexuoložkou, která se zabývá školením sexuální asistence ve Francii, a Janou a Alenou, majitelkami online obchodu s erotickými pomůckami. 

* Stáž ve Švýcarsku v organizaci InSeBe. Seznámení se sexuální asistencí, přednáška, diskuze.

Medailonky lektorek:

Mgr. Lucie Šídová – Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Zabývá se tématy vztahujícími se k násilí a traumatu, odchodu ze sexbyznysu, rovnými příležitostmi a tématem sexuality osob s hendikepem. Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Petra Hamerníková, DiS. – Petra pracuje jako vedoucí terénních týmů, metodička standardů, koordinátorka chatu, sociální a terénní pracovnice v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA od roku 2003. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se problematikou sexuality, bezpečnějšího sexu, partnerských vztahů, krizové intervence, násilí v sexbyznysu atd. Věnuje se lektorské činnosti v nízkoprahových klubech, azylových domech, na odborných konferencích a na festivalech pro mládež.

 

ANOTACE KURZU „SEXUÁLNÍ POMŮCKY PRO OSOBY S HENDIKEPEM ANEB SEXUALITA PĚTI SMYSLY

 

{articleImage}189{/articleImage}

 

Organizátorka kurzu: Petra Hamerníková, DiS. Kontakt: kurzysexuality@gmail.com, 608 616110

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Cena: 890 Kč

Kurzy pro organizace – dle domluvy

Kurzy pro jednotlivce – termíny 26. 10. a 23. 11. 2016. Cena za osobu 890 Kč

Místo konání:

Café Therapy, Školská 30, Praha 1, tram zastávka Vodičkova – celková kapacita 16 osob, minimální počet osob je 8.

Online přihlášení na kurzy: Klikněte na odkaz a vyplňte krátký formulář.

26. 10. 2016

https://docs.google.com/forms/d/1Ua5xetyeESnjSKM4L1MhF73BIZxNUYHLQXnYvWkVJDE/viewform?edit_requested=true

23. 11. 2016

https://docs.google.com/forms/d/1g709UKfd19cXVjkVtCzhW4-WoW6QgrJ7rrDfWMt1FKg/viewform?edit_requested=true

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky/ice s erotickými pomůckami, představit jim jejich využití v praxi a naučit je používat vhodné pomůcky pro různé druhy stimulací. Účastníci/ice se tedy dozvědí, jak stimulovat všech pět smyslů (zrak, sluch, čich, hmat, chuť) pomocí erotických pomůcek, jaké pomůcky jsou vhodné pro osoby s hendikepem a na co si dát při výběru pozor.

Základní popis kurzu:

Celý kurz je zaměřen na typologii erotických pomůcek a ukázky jejich funkcí se specifiky zaměřenými na osoby s hendikepem. V úvodu přednášky budou představeny základní erotické pomůcky dle klasického rozdělení podle ženských a mužských pomůcek. Ke každé pomůcce lektorky vysvětlí jejich funkci, limity při používání osobami s hendikepem a názorně předvedou, jak se s pomůckou pracuje. Zaměří se i na samotný výběr pomůcek. Zároveň bude součástí přednášky popis specifických pomůcek pro osoby s hendikepem, jako jsou například houpačky a jiné podpůrné materiály pro sexuální styk.

Konkrétně se zaměříme na následující body:

1. sexuální pomůcky

2. multimediální pomůcky

3. zdravotní pomůcky

4. využívání doprovodných aktivit při sexu – masáže, aroma terapie, hudba, svíčky

Proč si vybrat právě tento kurz?

„Sexualitě a práci s erotickými pomůckami se věnujeme již dlouhou dobu. Propagujeme sexuální asistenci, která je zaměřena na sexualitu seniorů a osob s hendikepem, a snažíme se bořit sexuální mýty. Absolvovaly jsme několik zahraničních školení o sexualitě osob s hendikepem a sexuální asistenci a mohly jsme na tato témata diskutovat s odborníky. Pro naše klienty/ky v České republice tak přinášíme novinku, která je ale zároveň dostatečně prověřená našimi kolegy v zahraničí,“ říká lektorka školení.

Komu je kurz určen:

Pracovníkům a pracovnicím organizací, kteří se věnují práci s lidmi s hendikepem, dále ředitelům a ředitelkám, sociálním a zdravotním pracovníkům/icím, metodikům/čkám služeb, pečovatelům/kám a dalším.

Medailonek lektorky:

Petra Hamerníková, DiS. – Petra pracuje jako vedoucí terénních týmů, metodička standardů, koordinátorka chatu, sociální a terénní pracovnice v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA od roku 2003. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se problematikou sexuality, bezpečnějšího sexu, partnerských vztahů, krizové intervence, násilí v sexbyznysu atd. Věnuje se lektorské činnosti v nízkoprahových klubech, azylových domech, na odborných konferencích a na festivalech pro mládež.

Přednášející Petra prošla systémem vzdělávání věnovaného sexualitě u seniorů a osob s hendikepem.

Absolvovala tato školení:

1. Školení partnerskou organizací InSeBe ze Švýcarska, která se zabývá školením sexuální asistence a samotnou sexuální asistencí. Rozsah 32 hodin, lektoři Erich Hassler a Eva Zylka. Název: Intimní a sexuální asistence u osob s hendikepem.

2. Školení od organizace SEHP, která je průkopníkem práce se sexualitou u osob s hendikepem ve Švýcarsku. Zabývají se školením sexuální asistence i jejím zprostředkováním. Rozsah 24 hodin, lektorka Catherine Diserens. Název: Od srdce k tělu.

3. Školení od Niny de Vries z Německa, která je jednou z prvních sexuálních asistentek a podílela se na zavádění sexuální asistence v Německu a Švýcarsku. Rozsah 12 hodin, lektorka Nina de Vries. Název: Práce s tělem.

4. Školení k erotickým pomůckám vedené Nadiou Morand, sexuoložkou, která se zabývá školením sexuální asistence ve Francii, a Janou a Alenou, majitelkami online obchodu s erotickými pomůckami.

5. Stáž ve Švýcarsku v organizaci InSeBe. Seznámení se sexuální asistencí, přednáška, diskuze.

O kurzu erotických pomůcek si již můžete dočíst zde:

http://www.sexualniasistence.cz/skoleni-o-erotickych-pomuckach-eroticke-hracky-jsou-drazdive-lakave-a-pritom-nevinne/

 

 


Vytištěno z: http://www.sexualniasistence.cz/kursy-sexualni-asistence/