Nadace Jedličkova ústavu - Přispíváme na sexuální asistenci

Nadace vznikají za účelem dosažení obecně prospěšných účelů pro osoby, které si ze zdravotních, sociálních a finančních důvodů nemohou dovolit dosažení prospěšných cílů vlastními silami a finančními prostředky. Mezi nejčastější cílové skupiny patří děti, dospělí a senioři ohrožení zdravím, sociální situací či handicapem. Hlavní funkcí nadací je přijímat finanční i věcné dary. Je zajímavé, že dary většinou dávají nejvíce lidé z nižší střední třídy.

Pro nezištné jednání můžeme mít dva základní motivy. Prvním je už to, že se někomu dostalo pomoci a následně se mu vede lépe. Druhým je náš vlastní dobrý pocit z toho, že jsme někomu pomohli. I v sexuální oblasti. Neboť sex patří mezi základní, lidské, přirozené potřeby. Platí to rovněž pro osoby s handicapem.

 

Jednou z nadací, která pomáhá osobám s handicapem v sexuální oblasti, je Nadace Jedličkova ústavu.

 {articleImage}421{/articleImage}

„Nadace Jedličkova ústavu se hlásí k humanitnímu odkazu profesora MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s handicapem.“

Zdroj: Nadace JÚ

 

Nadace JÚ svým žadatelům nabízí příspěvek na poradenství a edukaci u sexuálních asistentek v částce od 500 do maximálně 2900 Kč. Příspěvek je pouze na maximálně 3 sezení.

 

Sexuální asistentky ( a asistenti)  jsou vyškolené ženy a muži, kteří pomáhají klientům s handicapem řešit jejich sexuální stránku. Neboť osoby s handicapem mají omezené možnosti v řešení tohoto tématu. Pokud osoby s handicapem nemají možnost uspokojit své potřeby, vzniká u nich přetlak, který může vést k nežádoucím projevům na veřejnosti. Často tomu brání i rodiče, kteří své děti s handicapem vnímají i v dospělosti jako věčné děti. Z tohoto důvodu se i často pořádají přednášky již na základních, speciálních a praktických školách pro rodiče i učitele, dále v komunitních centrech na téma sexualita u dospívajících dětí s handicapem.

 

Lidé s handicapem mají i díky špatně řešené výchově svých rodičů složitější situaci s navazováním vztahů a následně uspokojováním sexuálních potřeb. Proto mají možnost zaplatit si sexuální asistentku, která jim nastaví, co v sexuálním životě potřebují, a vypustí je dál do života.

 

Ovšem služba sexuálních asistentek může být pro osoby s handicapem drahá.

 

Cena za poskytnutí sexuální asistence je 1200 Kč/hodinu. Je to cena nastavená dle švýcarského modelu. Práce v sexuální oblasti s lidmi s handicapem je náročnější, tudíž je cena přiměřená v porovnání se službami klasických sexuálních pracovnic. Navíc jsou sexuální asistentky na rozdíl od sexuálních pracovnic-prostitutek proškolené v oblasti manipulace a komunikace s lidmi s handicapem na téma sexuality. Prostitutky své služby klientům s handicapem odmítají, i přesto, že by dostaly za ně zaplaceno.

{articleImage}424{/articleImage}

 

Sexuální asistentky dávají klientům svůj čas, energii a musí za to umět i peníze přijímat. Protože peníze jsou energie. Když peníze investujeme, vrací se nám zpátky v podobě jiné energie, v tomto případě energie poskytnutí služby, kterou si v životě zasloužíme.

 

Bohužel tato služba bývá společností negativně hodnocená, často to hodnotí lidé, kteří jsou sami negativní vůči sobě i okolí, nerozumí hodnotám přijímání a dávání. Příkladem jsou komentáře pod články na internetu na téma sexuální asistence.

 

Lidé s handicapem si z invalidních důchodů,  kdy musí platit nájem, jídlo atd., nemohou sexuální asistentku dovolit, i když by někde v hloubi duše chtěli. Prostředky mohou ale získat od dárců či nadací.

 

Zeptali jsme se výkonné ředitelky Nadace Jedličkova ústavu paní Ireny Fodorové na bližší informace o poskytování příspěvku na sexuální asistenci:

 

1) Kteří žadatelé u vás mohou žádat o příspěvek na sexuální asistenci a jaká jsou stanovena kritéria?

Žádost o individuální příspěvek u nás mohou žádat současní nebo bývalí klienti Jedličkova ústavu a škol od 18 do 30 let.  

 

2) Co si představujete pod pojmem sexuální asistence?

Téma sexuální asistence je o tom, že sexuální asistentky jsou průvodkyně u sezení, které my už nehradíme. Pomáhají klientům zvládnout najít si partnera či partnerku. I když při hodině sexuální asistence může dojít ke styku, tak pojetí je jiné. Sexuální asistentky se liší od prostitutek tím, že s jedním klientem mohou pracovat max. 10x, aby nedocházelo k závislosti na nich.

 

3) Co tedy přesně hradíte?

Sexuální asistence, kterou platíme, náleží klientům, kteří vůbec nevědí, jak se svým tělem pracovat. Je to o technice, o vysvětlení co a jak funguje. To je to, co hradíme.

 

4) Jaká máte individuální kritéria pro částku, kterou můžete poskytnout?

Rozsah příspěvku vždy zvažujeme individuálně ve vztahu k žádosti a žadateli. Posuzuje se sociální situace žadatele, kterou posuzujeme ve spojení se sociálními pracovnicemi. K žádosti se také přikládá krátké doporučení odborníka (psycholog nebo vychovatel), které by mělo obsahovat zhodnocení aktuálního stavu, doporučení na příspěvek a posouzení dopadu.

 

5) Kdo žádost schvaluje?

Když si představím žadatele, tak bych asi šla se žádosti k někomu, komu důvěřuji... U nás žádosti o individuální příspěvky schvaluje příspěvková komise, která je složená z lidí, kteří jsou v běžném kontaktu s klienty. Samozřejmě nemohou znát osobně všichni všechny klienty, ale o většině z nich má vždy alespoň jeden ze členů komise minimálně povědomí, někdy je ten vztah naopak velmi blízký. To doporučení, které doplňuje žádost, si žadatel může dohodnout právě u někoho z výše popsaných, komu věří.

  {articleImage}423{/articleImage}

 

6) Žádali byste po sexuální asistentce potvrzení, že dar byl použit na její služby?

U běžných nadačních příspěvků se musí použití příspěvku doložit vyúčtováním. U sexuální asistence chápeme, že se jedná o citlivou záležitost, a poskytnutí příspěvku bude podmíněno pouze vzájemnou důvěrou.

 

7) Kolik žádostí jste již dostali?

Bohužel zatím jsme neobdrželi žádnou, klienti asi mají velký ostych. Z poskytnutých peněz jsme zatím hradili náklady na přednášku pro skupinu klientů o poskytované službě sexuální asistence a seznámení se sexuální asistentkou.

 

8) Jaké přednášky hradíte?

Máme u nás Sexy úterý. Přibližně jednou za měsíc kolega pozve starší klienty v podvečer do naší kavárny, kde se věnují tématům dospívání, partnerských vztahů a také sexuální asistenci. Někdy to jsou přednášky, někdy si pouští tematický film. Konkrétně téma sexuální asistence měli již minimálně 4x, a pokud si dobře vzpomínám, tak besedu se sexuální asistentkou měli 2x nebo 3x. Besedy jsou otevřeny všem, koho téma zajímá a pokud to kapacita kavárny dovolí.

 

9) Prozradíte dárce, který poskytl dar?

Byl to soukromý dárce, fyzická osoba, která si nepřeje zveřejnění.

 

10) Jaký máte obecný názor na sexualitu u osob se zdravotním postižením a názor na Freyu?

Jsme rádi, že se o tématu sexuální asistence začalo otevřeně mluvit, sami jsme v tématu aktivní, zatím alespoň formou přednášek, a bereme ho jako běžnou součást života, která se týká také osob s postižením. Budeme rádi, pokud se aktivita ještě zvýší, jsme připraveni tuto aktivitu dál podporovat a rozšiřovat.

 

Závěrem: Všichni autoři v odborných knihách o sexualitě osob s handicapem se shodují, že kvalitní prožívání sexuálních potřeb, kam patří i doteky či pohlazení, mají pozitivní dopady na fyzické a psychické zdraví. Dopřejme proto i lidem s handicapem, aby peníze, které získají darem, použili na patřičnou službu, která se jim vrátí v podobě psychické vyrovnanosti.


Vytištěno z: http://www.sexualniasistence.cz/nadace-jedlickova-ustavu-prispivame-na-sexualni-asistenci/