Novinky v projektu sexuální asistence

Člověk je tvor společenský, od pradávna hledal nové společenské zdroje. Nejen technický, ale i společenský pokrok se vyvíjí, hledají se cesty, jak uspokojit rostoucí potřeby osob s handicapem. Freya se rozhodla rozšířit profesionální sít nových sexuálních asistentek a sexuálních asistentů, kteří byli letos nově vyškoleni.

Sexuální asistence vstupuje do nové etapy. Pro vykonávání služeb sexuální asistence bylo vyškoleno 13 nových sexuálních asistentek a sexuálních asistentů - 11 žen a 2 muži. Sexuální asistentky a sexuální asistenti získali teoretické znalosti s různým typem handicapu – např. s osobami s fyzickým postižením, poruchou autistického spektra, osob v seniorském věku. Naučili se bazální stimulace, polohování, manipulaci a práci s lidmi na vozíku. Většina z nich již měla praktické zkušenosti v rámci svého dosavadního povolání.

 {articleImage}367{/articleImage}

 Na kursu se se seznámili s erotickými pomůckami, které poskytl náš sexshop Růžový slon.

 

Růžový slon daroval všem sexuálním asistentkám a sexuálním asistentům dárek, a to minivibrátor na klitoris, který jim má sloužit jako pomůcka pro jejich klienty.

 

 {articleImage}371{/articleImage}

 

Mezi nejčastější potřeby klientů patří sexuální styk, dotyky, blízkost, nahota. K tomu je erotická hračka potřebná.

 

Každá osoba s handicapem může mít svá specifika. Například osoby s mentálním handicapem je důležité naučit správnou techniku masturbace. Pokud ji neovládají, mohou si velmi ublížit. Někdy to je jejich jediný kanál, jak mohou dávat sexualitu ven. Je proto nutné vědět, jak mají k masturbaci přistupovat. Bylo již uspořádáno 32 terapeuticko-edukačních skupin pro 158 rodičů dětí s mentálním postižením. {articleImage}368{/articleImage}

 

Sexuální asistentky a asistenti vykonávají do míry svých nastavených hranic různá přání klientů.

K takovým přáním může patřit asistovaná soulož. Znamená to, že sexuální asistentka/asistent pomáhá páru s kopulačními pohyby, aby mohly mít pohlavní styk.

 {articleImage}366{/articleImage}

Občas bývá komplikace při přesunu klienta z vozíku na postel. Někdy je potřeba kontaktovat například personál, který klienta přesune. U přesunu je důležité dodržovat přesný postup při manipulaci.

 

- Neplatí, že čím rychleji klienta přesuneme, tím lépe.

- Přesuny musí být šetrné – musí se chránit jak klient, tak asistenti.

- Důležité je též udržovat komunikaci během přesunu.

 

 

Zájem o služby sexuálních asistentek a sexuálních asistentů se zvyšuje. Na organizaci se obracejí domovy sociálních služeb, které si o tuto službu žádají.

 

Mnoho pracovníků v sociálních službách má zájem pomoci klientům, kteří mají sexuální potřeby. Freya již vyškolila 1568 pracovníků a pracovnic v pomáhajících profesích v 97 kurzech. {articleImage}372{/articleImage}

 

Podpora je určena i pro rodiče a pečující osoby, aby na to nebyli sami.

 

Na kursu se účastníci dozvědí vše o sexualitě klientů, musí i bádat nad otázkou, co si pod pojmem sexualita představují. Učí se zvládat různé situace.

 

Důležitým cílem pro edukaci klienta je, že klient pookřeje. Samota a prázdnota bez sexuální edukace je někdy mnohem horší než fyzická bolest. Je skvělé, že sexuální asistence je v rozkvětu.

 {articleImage}365{/articleImage}


Vytištěno z: http://www.sexualniasistence.cz/novinky-v-projektu-sexualni-asistence/