Sexualita je silou, která formuje náš život. Rozhovor se sexuálním asistentem DANEM

Již nadešel čas, kdy pomáhat se sexualitou lidem s handicapem nebudou jen ženy, ale nyní i MUŽI. Dan září sexuální energií, kterou přenáší i na ostatní. Lidé si k němu chodí pro podporu a pomoc se svými osobními i intimními problémy. Možná proto byl vybrán na pozici sexuálního asistenta. Představujeme vám ho v našem zajímavém rozhovoru.

1) Dane, proč jste se rozhodl stát se sexuálním asistentem?

Klíčovým momentem byla zkušenost s manželkou, která měla svalovou dystrofii. Seznámili jsme se, když už byla na vozíku. Našel jsem v ní, do té doby nepoznaný, životní nadhled a to nás svedlo dohromady. Kromě toho se mi přátelé i cizí lidé často svěřují se svými osobními problémy, včetně sexuálních. Říkal jsem si, že mám dispozice, abych tuto činnost mohl dělat. Když jsem zjistil, že je nouze o vhodné muže, rozhodl jsem se projekt podpořit. Chtěl jsem také změnit povědomí veřejnosti o sexualitě lidí s handicapem.

 

2) Máte tedy k sexualitě blízko?

Téma sexuality mé provází po většinu života.

 

3) Co si pod pojmem sexualita představujete?

Sexualita je silou, která formuje náš život, naše přístupy k lidem, ovlivňuje naše rozhodnutí, často víc než si uvědomujeme nebo připouštíme. Sexuální energie je jedna z nejsilnějších životních energií, které nás udržují ve vývoji a která nás jako zachovává druh. Pokud se považujeme za homo sapiens – za inteligentní tvory, tak máme možnost s touto energií vědomě pracovat.

 

4) Jak jste se k pozici sexuálního asistenta dostal?

Mám rekvalifikaci na regenerační masáže i zkušenosti z dalších oblastí práce s tělem. Na tantra festivalu jsem náhodou potkal jednu ze stávajících asistentek. Po rozhovoru s ní jsem se přihlásil do kurzu organizovaného agenturou Freya. Po vyhodnocení kandidátů jsem byl uznán způsobilý nastoupit do kurzu… není zcela automatické, že každý pro tuto činnost vyhovuje. Mám zkušenosti s prací s tělem, s masážemi, několik let jsem pracoval ve zdravotnictví... a v neposlední řadě už zmíněná osobní zkušenost s imobilní partnerkou.

 

{articleImage}382{/articleImage}

 

5) Měl jste nějaká úskalí při tomto rozhodnutí stát se sexuálním asistentem?

Přátelé, kteří o mé účasti v kurzu věděli, mi často kladli otázku: „Jak to budeš dělat?“ Vysvětloval jsem jim, že sexuální asistent neposkytuje nutně sex. Největším úskalím je tedy získat pochopení a širší vhled do problematiky. V řadě případů se jedná pouze o konzultační a poradenskou činnost. Jde o to ujasnit klientům, kteří to potřebují, třeba jen základy zdravého přístupu k sexualitě, nebo pomoci s uvědoměním si vlastního těla a jeho limitů. Případně u některých lidí jde o jejich seznámení se společensky přípustným chováním z hlediska sexuality, nebo i přiblížení základů hygienického minima a bezpečného sexu.

 

6) Komu převážně své služby nabízíte, zda pouze ženám, nebo i mužům?

Tuto otázku mi položili v řadě případů, mým klientem mohou být ženy i muži. Vzhledem k osobním limitům neposkytuji sex jako takový a není tedy podstatná otázka sexuální orientace.

 

7) Co jste schopen všechno nabídnout jako sexuální asistent?

V práci sexuálního asistenta vidím podstatný přesah ve srovnání s prostým poskytováním sexuální služby. Chci hledat způsoby a cesty, jak lidé s handicapem mohou prožívat individuálně svou sexualitu a navazovat vztahy. V tuto chvíli zprostředkovávám rady a zkušenosti, případně nabízím aktivní pomoc s hledáním způsobů realizace osobní sexuality u jednotlivých klientů nebo i párů.

 

9) Nabízíte služby lidem s jakýmkoliv handicapem?

Mám zkušenosti s fyzickým handicapem v osobním vztahu a také určité zkušenosti ze stáže. Pro asistenci u osob s mentálním handicapem jsem zatím vybaven pouze teorií. Je poněkud komplikovanější se s nimi domluvit o tom, co zrovna potřebují řešit v oblasti sexuality. Zde je prostor také pro změnu povědomí společnosti, že i lidé s mentálním postižením potřebují řešit sexualitu a od toho je tato služba. Všichni lidé bez ohledu na handicap mají touhu navazovat vztahy včetně intimních. Je jednoduché a pohodlné říct, že lidi s handicapem nemají sexualitu, resp. nemají na ni právo, ale to je scestný názor. V konečném důsledku můžeme skončit s podobnými názory u řešení na úrovni středověku.

 

10) Kde končí Vaše hranice ve styku s klientem, za které byste už nešel?

Neposkytuji sex, ať koitální, tak nekoitální, nicméně je stále dostatečný prostor pro řešení specifických dotazů a obtíží.

 

 

11) Jak se díváte na BDSM?

Mám s touto oblastí lidské sexuality osobní zkušenosti, jsem primárně dominantní. Chápu BDSM aktivity jako formu prožívání důležitou pro řadu lidí. Tedy pokud nejde o zdraví, tak je v tomto ohledu podporuji. Je zde i souvislost s tantrickou filozofií. Jde o předávání energie, dominant předává energii submisivnímu protějšku. Je to jen energie, jen intenzivnější, hrubší. Někdo potřebuje něžný sex a jiný pro plné prožívání potřebuje energie intenzivnější, formu, která pro jiné lidi je už za jejich hranicí. Mám také hranice, nicméně jak jsem zmínil, pokud je interakce konsenzuální a pokud nejde o zdraví a o život, tak ať lidé činí, jak se jim líbí.

 

{articleImage}383{/articleImage}

 

 

12) Jaký máte názor na sexuální pracovnice, tzv. prostitutky?

Je to tradiční řemeslo... staré jak lidstvo samo. Vždycky existovala nějaká poptávka i nabídka. Určitě už z prehistorických kultur, a nejen to, jsou zde studie, že i některé druhy primátů provozují sex za úplatu, resp. pro potěšení. Proto nemusí být prostituce pranýřována. Z pohledu dnešní společnosti je prostituce odsuzována, ale záleží na její formě. Pokud není někdo zneužíván nebo nucen a činnost není organizována v souvislosti s nějakou formou kriminality, pak nevidím důvod, proč by prostituce nemohla fungovat. Žijeme v poměrně liberální společnosti, ale v řadě otázek jsme ještě na začátku, bojovat proti přežívajícím názorům není jednoduché.{articleImage}384{/articleImage}

 

 

 

13) Jaké vlastnosti u žen nemáte rád?

 Vypočítavost, manipulace a intriky žen.

 

14) Líbí se vám erotické pomůcky?

Ovšem, každý má nějaká přání, potřeby, přirozený spontánní sex páru je věc hezká, ale člověk si ho může zpestřit. A pokud nemáte partnera/ku, tak je zcela na místě a žádoucí najít pomůcky, které pomohou k prožívání.

 

15) Proč by si měl klient vybrat právě Vás?

Nerad bych se dopouštěl sebehodnocení, osobní kvalitu musí posoudit jiní, ale vzhledem k tomu, že jsem byl přijat a dokončil kurz, mám zřejmě dispozice, aby si mne někdo vybral pro řešení svých otázek a problémů. Jeden z aspektů je deficit asistentů, ale v krátkosti snad zmíním pozitivní přístup, životní zkušenost, nadhled, zpracované otázky osobní sexuality.

 


Vytištěno z: http://www.sexualniasistence.cz/sexualita-je-silou-ktera/