Vibrátory k vibrační stimulaci u žáků ve speciální škole

Speciální školy navštěvují děti s individuálními vzdělávacími potřebami, které mají různý stupeň mentálního postižení, autismu nebo souběžné postižení více vadami. Tyto děti mají snížené rozumové schopnosti, které se projevují snížením kognitivních, řečových a pohybových funkcí. Ale jsou schopné svým specifickým a individuálním projevem na okolí reagovat.

Pro vzdělávací i mimo vzdělávací systém ve speciálních školách je důležitá osobnost speciálního pedagoga.

Mnoho pedagogů u nás, na rozdíl třeba od školství v Dánsku, má svou pedagogickou pozici pouze jen jako práci. Nic navíc. Naštěstí je ještě spousta pedagogů, kteří berou tuto profesi jako poslání. Nejen na základních školách, ale i ve speciálních školách si velký společenský respekt a obdiv zaslouží kvalifikovaný speciální pedagog, který umí uchopit roli průvodce u dětí se speciálními potřebami ve směru jejich vedení k tomu, co nejvíce potřebují. Má nápady, angažuje se, vymýšlí nové metody pro zkvalitnění života svých žáků. Takovou je i speciální pedagožka Dagmar Hrochová.

Ta do své praxe, ve které pomáhá dětem v oblasti vnímání a uvědomování si vlastního těla, zavedla používání masážních vibrátorů.

Na svých žácích používá starší verzi masážní hlavice AkuWand2 a starší verzi minivibrátorku Tickler Sunny za účelem vibrační stimulace k uvědomování si vlastního tělesného schématu a ke zklidnění. Nikoliv za jiným účelem. Tyto děti nevnímají předměty jako děti zdravé, nejsou schopny identifikovat tvary, hlavním cílem je, aby děti vnímaly vibrace samy na sobě.

{articleImage}578{/articleImage}

nová verze masážní hlavice  

 

Masážní vibrátory a minivibrátorky z Růžového slona jsou vyráběny z kvalitního silikonu, mají hypoalergenní vlastnosti, díky kterým jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádné ftaláty. Mají hladkou rukojeť, která přesně padne do ruky. Silikon je na dotek hebký a příjemný jako lidská kůže.

{articleImage}577{/articleImage}

nová verze minivibrátorku

 

Jemný tlak na tělo pomocí vibrátoru po delší dobu může uklidnit mysl, uvolňovat serotonin, látku v mozku, která reguluje náladu, spánek a senzorické vnímání.

{articleImage}574{/articleImage}Vibrační stimulace je stimulace receptorů uložených v kůži (Vater Paciniho tělísek, Meissnerových tělísek) a proprioreceptorů ve svalech, šlachách a vazivovém aparátu kostí a kloubů. Receptory, díky kterým vibrační podněty vnímáme, se nacházejí nejen v kůži, ale také v kloubech, šlachách a svalech. Proto může mít použití vibrátoru na těle, a to i přes oděv, pozitivní účinek na uvědomování si svého těla. Vnímání vibrací se děje od periférie směrem dovnitř těla a je zcela individuální záležitostí.

Již v prenatálním období vnímá plod v děloze okolní svět skrze somatické vnímání, které je umocněno celotělovým vnímáním vibračních podnětů. Toto vnímání je velmi intenzivní a máme ho každý z nás uloženo v hlubokých paměťových stopách již z prenatálního období. Plod v děloze je stimulován vibračními podněty nepřetržitě, jelikož vibrační podněty získává skrze děložní stěnu matky. Nárazem zvukových vln z těla matky (její hlas, tlukot srdce, peristaltika zažívacího traktu atd.) a okolního světa dochází k tomu, že se děložní stěna chvěje. Vznikají vibrace, kterými je plod nepřetržitě stimulován.

I když v této škole mají pro vibrační stimulaci různé vibrační hračky a podložky, účinnost těchto pomůcek je podle speciální pedagožky malá.

„Nevýhodou vibračních hraček a podložek je to, že nezacílíme přesně na místo, které potřebujeme. Děti s těžkým postižením bývají velmi často konstitučně drobné, hubené a plocha hraček a podložek působí spíše plošně. Také na některé hračky, např. vibrační želvu, se musí velmi silně tlačit, aby vibrovala, což vidím jako velmi nevyhovující. Nevýhoda podložek je ta, že jsou na elektrické připojení a elektrické kabely jsou krátké, což značně omezuje manipulaci s nimi. Erotické vibrátory žádné z těchto mínusů nemají, proto k vibrační stimulaci používám převážně vibrátory.“ říká speciální pedagožka.

Vibrační podněty mají velmi příznivý vliv u dětí s těžkým mentálním handicapem jako předpříprava k vnímání pohybu, k následné mobilizaci a ke zklidnění afektivních stavů.

Zda opravdu měly vibrátory příznivý vliv za tímto výše zmiňovaným účelem na žáky, se můžete dozvědět v následujícím rozhovoru s Dagmar Hrochovou.

 

1) Za jakými účely vibrační pomůcky používáte?

Používám je zejména u dětí s hlubokou a těžkou mentální retardací jako předpřípravu k vnímání pohybu a k následné mobilizaci a ke zklidnění afektivních stavů. Využívám je i k logopedicterapii.

 {articleImage}573{/articleImage}

2) Jak na zkoušení vibrátoru děti reagovaly?

Velmi kladně. Z počtu cca 25 dětí, na které jsem vibrátory použila, nebylo ani jedno, kterému by alespoň jeden typ vibrátoru při vibrační stimulaci nevyhovoval.

 

3) Začaly děti vnímat pohyb po použití vibrátoru a zklidňovat se při afektivních stavech?

V tomto případě mohu z mé zkušenosti říci, že ano. Pokud neklid nebo afektivní stav nevznikl z důvodu např. bolesti zubů atd., ale z psychické příčiny, zklidnění je téměř okamžité. 

 

4) Jak afektivní stav u nich vypadá?

Je to velmi různé. Např. u žáků s autismem dochází k zcela nepředvídatelným reakcím, každé autistické dítě reaguje na zcela specifické podněty, např. pláč jiného dítěte, posměch ostatních, křik, neúspěch, změnu v denním režimu atd. Jejich reakce jsou také velmi individuální. Od agresivního chováni vůči svému okolí (spolužákům, pedagogům) k sebepoškozování, křik, ničení materiálního vybavení školy, útěk atd.

 

5) Jak děti vibrátorem při afektivním stavu zklidníte?

Nejvíce se mi osvědčilo bezpečné prostředí snoezelenu s použitím malého vibrátoru (za mne ho nazývám TOP vibrátor) k orofaciální stimulaci. Okolí úst je jedno z nejcitlivějších míst na našem těle.

{articleImage}571{/articleImage}

6) Jsou u vás ve škole děti s těžkým mentálním handicapem, které odmítaly fyzický kontakt, a po této vibrační stimulaci vibrátorem se situace zlepšila?

Na naší škole máme spoustu dětí, pro které je tělesný kontakt problémem a odmítají ho. Jsou to zejména děti s poruchou autistického spektra (PAS). S vibrátory nemají problém, spíše je se zájmem zkoumají. Děti, které mám v terapii pravidelně, se v této sociální oblasti velmi zlepšily a zlepšují se, ale nemohu tvrdit, že je to jen díky vibrační stimulaci. Vibrační stimulace a používání vibrátorů je jeden z článků v uceleném konceptu Snoezelen a bazální stimulace a taktéž pedagogické podpory.

 {articleImage}572{/articleImage}

7) A jak vibrátory využíváte k logopedické terapii?

Jsou součástí orofaciální stimulace, kdy respektujeme dráhu hlavových nervů. Vibrátor používám kruhovými tahy v okolí rtů, ke stimulaci dutiny ústní (jazyka a patra) a žvýkacích svalů (tváře). Celá orofaciální stimulace k logopedické podpoře se samozřejmě musí provádět před logopedií.  

 

Velkým přínosem jsou vibrační pomůcky při využití u orální stimulace. Jedná se o senzorickou a chuťovou stimulaci dutiny ústní a jejího okolí. Jejím cílem je zprostředkovat vjemy z úst, stimulovat somatické vnímání vlastního těla, podpořit svalový tonus v oblasti dutiny ústní,nacvičovat sání, zpracování a polykání potravy zejména u dětí s těžkým postižením a poruchou příjmu potravy.

 

8) Jak přesně vibrátor u orální stimulace dětem ukazujete?

Zcela jednoduše. Nejdříve jim vibrátor ukážu – zraková fixace, aby dítě vědělo, že budu něco dělat a co budu používat. Poté jim ho vložím do dlaní už zapnutý, aby vibrace pocítily. Poté přiložím k ústům. Nemohu přiložit ihned k ústům, jelikož je to naše nejintimnější a nejcitlivější místo na těle a děti by se mohly leknout.

 

9) I přes masážní vibrátor jste zkoušeli nacvičovat sání, zpracování potravy?

Nácvik sání, polykání a zpracovávání potravy u těžce postižených dětí, které mají problém s příjmem potravy, je opět součástí celého konceptu orální stimulace, kdy podporujeme svalový tonus v oblasti dutiny ústní a respektujeme dráhu hlavových nervů. Používám několik typů orální stimulace a stimulaci s vibrátory do nich zařazuji. Ke zlepšení příjmu potravy nedochází ihned, ale orální a orofaciální stimulace se musí provádět pravidelně, nejlépe 2x denně, a to před jídlem. Bohužel zajistit tuto část v rámci školy pravidelně je nemožné a spolupráce s rodiči je někdy komplikovaná.

 

10) Proč je spolupráce s rodiči komplikovaná?

Důvody jsou: sociálně slabé rodiny (např. rodiče nemají zájem) nebo jsou rodiče již tak vyčerpaní, že nemají chuť zkoušet něco nového nebo se něčemu novému učit, např. orofaciální stimulaci.

 

11) Jak děti vibrátory v ruce drží?

Drží je podle typu postižení. Některé dětí se silnými spasmy neudrží vibrátor vůbec nebo jen s obtížemi a s mou pomocí. Používáme různé metody a techniky k uvolnění dlaní, včetně vibrátorů.

 

12) Projevují děti na tyto podněty nějakou výraznější mimiku, popř. pocity?

Cílem není po dítěti chtít vyjádřit něco mimikou, ale vše se děje za účelem stimulovat receptory hluboké citlivosti (proprioreceptory) ve svalech, šlachách, kostech a kloubech a tím dochází k vysílání nervových vzruchů do mozku. Mimika a pocity dítěte jsou z 99 % pozitivní. Dítě, které není schopno verbální komunikace, automaticky mimiku tváře používá jako komunikační kanál. Děti se usmívají, koncentrují se na vibrace, mají hluboký úlevný výdech, spasmy rukou či nohou se uvolňují.

 

{articleImage}576{/articleImage}

 

13) Měly vibrátory lepší úchop a byly lehčí než ostatní dostupné pomůcky (holicí strojky, hračky atd.)?

To je největší předností vašich vibrátorů k vibrační stimulaci. Pro děti jsou lehké, takže je většinou udrží i velmi těžce postižené děti, a jsou pro ně bezpečné, pokud je z dlaní upustí, což se stává často. Jsou velmi vyhovující i pro mne jako pedagoga. Nemusím tlačit, aby vibrovaly, a pokryji cíleně místo, které potřebuji. Také z hlediska hygieny zejména v dnešní době jsou předností. Vibrační hračky jsou většinou z plyšových a látkových materiálů.

 

14) Má použití vibrátorů k vibrační stimulaci nějaká negativa?

Ano, má. Vibrátory se mohou používat pouze na místa k vibrační stimulaci určená, jinak by mohlo dojít např. k vyvolání epileptického záchvatu. A u dětí, které trpí epilepsií, bych byla s jejich používáním velmi opatrná.

 

Upozornění: Vibrátory jsou v této škole používány POUZE za účelem vibrační stimulace, NIKOLIV k erotickým aktivitám.


Vytištěno z: http://www.sexualniasistence.cz/vibratory-k-vibracni-stimulaci-u-zaku-ve-specialni-skole/