Je to 5 let. Ohlédnutí zpět. Rozvoj sexuální asistence v ČR

Je to již 5 let, kdy se v Brně, dne 21. listopadu 2014, v divadle Barka, konala debata o sexuální asistenci. Byla to první veřejná debata zaměřená na rozvoj sexuální asistence. Diskutovalo se veřejně, pro plný sál lidí, nad názvem sexuální asistence, aby působila důstojně, lidi zbytečně neprovokovala a nevyvolala v nich negativní reakce. Řešilo se, jaké jsou možnosti, dále etické a právní problémy k její realizaci v České republice. Tehdy byla sexuální asistence povolena pouze v zahraničí.

Debatu {articleImage}413{/articleImage} zorganizovala Aneta Vidurová, tehdejší šéfredaktorka tištěného časopisu „Vozíčkář“, který přestal vycházet v roce 2018 a místo něho nyní mohou čtenáři odebírat newsletter s názvem Kaleidoskop.

Zájemci přijeli z celé ČR. V řadě účastníků byli zástupci různých neziskových organizací, studenti vyšších a vysokých škol, lidé na vozíku a další široká veřejnost, které toto téma zajímalo.

Zásadní přednášející byla Mgr. Lucie Šídová, tehdejší ředitelka Rozkoše bez Rizika, z organizace, jež má za cíl zlepšovat postavení sexuálních pracovnic a předcházení rizikům spojeným s prací v sexbyznysu.

Jaké mají nyní dojmy klíčové organizátorky této debaty, když se vrátí ve vzpomínkách zpátky do doby před pěti lety?

 

{articleImage}414{/articleImage} Mgr. Aneta Vidurová:

Děkuji za připomenutí. To, co se odehrálo od zmíněné debaty, lze bez obav označit za zázrak. Společným jmenovatelem všech debat a příspěvků bylo bourání společenského tabu, dlouhá cesta k nějaké nápravě, realizaci, postupné kroky v práci s hendikepovanými… Myslím, že nikoho z nás ještě v tu dobu ani ve snu nenapadlo, že 12 měsíců poté už budou připravována školení se zahraničními lektory, vznikl seznam sexuálních pracovnic ochotných k práci s hendikepovanými klienty, následně byly proškoleny první sexuální asistentky, mnoho mediálních výstupů…, zkrátka že se všechno tak rychle a skvěle rozhýbe.

Hlavní zásluhu na tom má samozřejmě tehdejší ředitelka Rozkoše bez rizika a nynější ředitelka organizace Freya Lucie Šídová, která správně vytušila obrovský potenciál tohoto tématu a pustila se rovnou do práce. Bez žádných obav, strachů, bez limitů zákona o sociálních službách... S kuráží, elánem a hlavně s velkou pokorou a ohledem k citlivosti tématu. Patří jí za to velké díky a hluboká poklona. Dík patří ale i jejím skvělým spolupracovnicím, sexuálním asistentkám za otevřenost a mnohé rozhovory, i podporovatelům z řad hendikepovaných (Tomáši Pikovi, Milanovi Langerovi in memoriam). A také novinářům a filmařům, které téma sexuální asistence nenechalo chladnými a vždy vkusně, ohleduplně a s respektem informovali o tématu veřejnost.

 

{articleImage}416{/articleImage} Mgr.Lucie Šídová:

Děkuji za připomenutí. Rozvoj sexuální asistence nebyl ještě před touto debatou v plánu. Zajímalo mě to téma, napsala jsem o něm článek, téma bylo součástí naší konference pořádané ještě Rozkoší bez Rizika. Ten zájem o téma sexuální asistence mě překvapil. Následovala jsem tedy to, o co si říkali ti, pro které může být sexuální asistence určitou možností v oblasti sexuality. V té tobě jsem začínala odbočovat z mé doposud jasně dané pracovní cesty. Najednou se objevilo téma sexuální asistence a já to téma následovala. No, a pak to jelo, byl to rozjetý rychlík a během dvou let zde byly první proškolené asistentky.

Ukazovalo se, že sexuální asistence je velkým tématem a že si zaslouží dále rozvíjet. Vznikla organizace Freya, kterou jsem spolu s Petrou Hamerníkovou a Janou Polákovou založila. Komplexně se věnujeme tématu sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek. Ne pro každého je asistence vhodná, proto doporučujeme si přečíst naše doporučení. Pokud je asistence doporučena lidem s mentálním znevýhodněním, doporučujeme s námi nebo jiným odborníkem, který se věnuje sexualitě lidí s postižením, prodiskutovat, zda je sexuální asistence pro tohoto člověka vhodná. Nabízíme poradenství, psychoterapii, vzdělávání a dále rozvíjíme sexuální asistenci. Školíme v sociálních, zdravotních a školských zařízeních pomáhající profese. Pořádáme kurzy pro rodiče, kteří pečují o dítě s postižením, a vzděláváme je v oblasti sexuality jejich dětí. Máme registrované odborné sociální poradenství. V současné době jsme také aktualizovali na našem webu Frey texty o sexuální asistenci.

{articleImage}415{/articleImage}  (Zdroj foto-Freya)

 

Na debatě jsem mezi zájemci nemoha chybět ani já. Majitel sexshopu Růžového slona Adam Durčák mi nabídl spolupráci v samostatném projektu, vedení webu a psaní článků na téma sexuality u osob se zdravotním postižením. Nadšeně jsem souhlasila. Od mala jsem ráda něco psala a četla. Zajímalo mě, jak žijí ostatní lidé. Při nabídce rozhovorů lidem s handicapem na téma partnerské vztahy a sexuality mi začalo psát a svěřovat se do detailů hodně lidí s handicapem, kteří neměli možnost toto téma s někým probírat. Píše mi pár lidiček, které zdravotní handicap zlomil, a v mailu se mi vyzpovídají se svým trápením, u některých z nich jejich osud na přání nezveřejňuji. Jiní nadšeně píšou, jak se dá nádherně prožít partnerský i sexuální život bez ohledu na handicap. Rozhovory jsou na webu. Dokazuje to, jak je sex pro některé důležitý a uvolňující pro kvalitní prožívání života, rovněž je to všemocný lék na deprese.

 

Na debatě jsem tehdy poprvé oslovila Milana Langera, který byl na vozíku, aniž bych věděla, že je to předseda Trendu vozíčkářů v Olomouci. Oslovila jsem ho za účelem zjištění, proč přijel na debatu, abych měla podklady pro článek. Měla jsem velkou trému a byla jsem v úzkostném napětí, ale odvaha a touha napsat první článek zvítězily nad mým strachem. Později, kdy jsme si již začali tykat a navzájem jsme si řekli, jak vnímáme partnerství a sexualitu, jsem se ujistila, že mé obavy byly naprosto zbytečné. Záhy mi napsal svou zpětnou reakci: To, že jsi mne zaujala při našem prvním setkání v Brně svou bezprostřední schopnosti oslovit, postavou i oblečením, což ve mně vyvolává příjemné chvění, je jedna věc, ale důvěra, se kterou ses mi ten večer vyznala ze svých cest životem, mne přímo hřeje. Už lépe chápu ono fluidum, které z tebe vnímám.

 

 

{articleImage}420{/articleImage} 

 

Milan rád laškoval, byl šarmantní a vždy milý, ohleduplný, se smyslem pro humor. Měl svalovou dystrofii, na jejímž základě mu nefungovalo tělo, Byl závislý celodenně na pomoci osobních asistentek. I přes tento handicap si života nesmírně užíval. Na debatě se aktivně zapojoval do diskuse: Kdo z nás je normální? Co to je normalita? Proč zrovna mně se líbí děvčata v korzetech? Protože „jsem křivý“? Sexuolog vnímá sexualitu z hlediska poruch a zdraví, psycholog k tomu může mít blíž… Když se teď zaměříme na to, abychom zahrnuli všechno, tak se nerozběhneme. Pojďme se soustředit v menší skupině na to shromáždit co nejvíc informací. Důležité je, aby se zapojila hlavně cílová skupina. Nabízím spolupráci.

 

 

 

 

 

Na Milana vzpomíná i Lucie Šídová: {articleImage}412{/articleImage}  

Na debatě jsem potkala Milana Langra, který sexuální asistenci podporoval a propagoval. Byl nám velkou pomocí, podporou v rozvoji, kdy už toho měl člověk dost. Stal se pak součástí naší nové organizace Freya. Společně s Milanem jsme také připravovali první kurz sexuální asistence bez podpory zahraničí. Náš první český kurz.Jezdili jsme za ním do Olomouce a plánovali, vymýšleli a společně se těšili. Nyní nám moc chybí a často na něj myslíme.

Bohužel Milan Langer zemřel dne 7. 8. 2019 ve Francii na své poutní cestě do Santiaga de Compostela ve Španělsku.

 

                                                                                        

 

 

Za těch 5 let jsem poznala řadu zajímavých osobností, lidí s handicapem i bez handicapu, nahlédla do jejich běžného života, seznámila se s dalšími odborníky na toto téma. Například lektor a konzultant Petr Eisner dokáže zajímavě a odborně poradit s nezvládnutelnou sexualitou u osob s mentálním postižením nebo u osob s autismem. Z osob s handicapem na vozíku je to Tomáš Pik, který rovněž stál u zrodu sexuální asistence a nebojí se veřejně vystoupit v médiích se svými zkušenostmi. Některá média rovněž oslovila i Růžového slona.

 

Z našeho webu sexualniasistence.cz čerpají studenti a studentky citace z článků pro své absolventské či bakalářské práce. Citace používají převážně z článku Projekt intimní a sexuální asistence z pohledu trestního práva – není tento projekt v rozporu s trestným činem kuplířství? Tento článek byl autorizován Mgr. Michalem Šmídem, pracovníkem odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Článek přináší důležitou změnou od roku 2015, v právní věci, že sexuální asistentky mohou svou činnost legitimně provozovat. Všechny sexuální asistentky prošly školením, svou činnost dělají dobrovolně, s chutí pomoci klientům, se kterými sexuální pracovnice, tzv. prostitutka neumí pracovat.

 

Sexshop Růžový slon pro stávající i nové sexuální asistentky a asistenty daroval pomůcky pro jejich práci, organizaci Freya podporuje v poskytování erotických pomůcek na školení, rozdává odměny za rozhovory. Někteří účastníci rozhovoru jsou i ochotni napsat, v čem a jak jim erotická pomůcka pomohla.

 {articleImage}417{/articleImage}

Doufejme, že lidé s handicapem, pečující osoby, rodiče, opatrovníci, pracovníci v sociálních službách a další osoby, zajímající se o téma sexuální asistence, nadále získají pro svůj život důležité informace z kurzů, přednášek, seminářů pořádaných dotyčnými odborníky či budou mít inspiraci z článků na našem webu.

 

Sexuální asistenci, Slonu a sexu zdar! :-)


Vytištěno z: https://www.sexualniasistence.cz/je-to-5-let-ohlednuti-zpet-rozvoj-sexualni-asistence-v-cr-hned/