Křest nové knihy

Po vydání knihy „Máme právo žít běžným partnerským a sexuálním životem“ proběhly tři křty této knížky.

Bar Behind the Curtain

Knížka byla poprvé pokřtěna dne 29. listopadu 2022 v Bar Behind the Curtain v Praze.

Akce byla zahájená písní Sex ve sprše od skupiny 05 a Radeček. Po této písničce byla na projektoru knížka představena. Po představení bylo uvedeno, co všechno následovalo po vydání knížky. Bylo to například přihlášení knihy do Ceny VVOZP (vládního výboru osob se zdravotním postižením), v jakých médiích se knížka již objevila (Litoměřický deník), – nebo se brzy objeví (časopis Mosty), komu byla již knížka předána. Po té následovalo společné focení a křest knížky. Křest proběhl pouze v úzkém kruhu účastníků, kteří mají v knížce rozhovor. Knížku křtila Lucie Šídová z organizace Freya.

Freya, z. s., nabízí komplexní služby v oblastech sexuality a vztahů, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační práce, tvorbou edukačních pomůcek a usilováním o systémové změny.

 

{articleImage}630{/articleImage} 

 

Centrum Paraple

Druhý veřejný křest knihy se konal dne 9. ledna 2023 v Centru Paraple v Praze.

Centrum Paraple, o. p. s., je jediná organizace, která poskytuje pobytovou formou komplexní sociální rehabilitaci lidem se získaným poškozením míchy. Mediálně je nejznámější z oblíbeného zábavného pořadu České televize StarDance.

Akce probíhala formou rozhovoru s autorkou knihy a moderátorem, kterým byl Václav Uher. Na akci se přišel podívat Ing. Milan Johanis, ředitel vyšší školy sociálně-právní Jahodovka (na této škole vzniklo semínko k narození knížky na základě absolventské práce), dále učitelé/učitelky z různých škol a další příznivci této knihy. Z lidí s handicapem, kteří mají rozhovor v knížce, přišel autista Pavel Hlušička, který představil své vyráběné originální dřevěné minihůlky, nebo Jana Urbanová, hlavní hrdinka filmu „ Chci Tě, jestli to dokážeš“.

Knihu křtil ředitel Centra Paraple David Lukeš. Tento křest knihy z Centra Paraple je ve zkrácené verzi na Youtube.

 

{articleImage}631{/articleImage} 

 

Pardubice – Křižovatka Handicap centrum o.p.s.

Třetí křest knihy se konal dne 16. ledna 2023 v organizaci Křižovatka Handicap centrum, o. p. s., v Pardubicích. 

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s., je nezisková organizace, jejíž náplní je sociálně rehabilitační podpora lidí s handicapem, aby se začlenili do běžného života.

Přednášku zorganizovala Mgr. Radka Svatošová z NRZP (Národní rady osob se zdravotním postižením). Akce začala přednáškou o knížce a zakončena byla křtem knihy na počest rodného města autorky. Účast na této přednášce byla hojná. Přišli lidé s handicapem, například lidé na vozíku nebo nevidomí lidé, ale i vedoucí z různých neziskových organizací z okolí Pardubic. Většina lidí přišla ze zvědavosti, další lidi přišli, aby se něco dozvěděli. Velkou pozitivní odezvu měly erotické pomůcky, které si mohli účastníci akce podržet v ruce a prozkoumat. Někteří z účastníků viděli erotické pomůcky poprvé a prohlédli si je s ostychem. Jiní erotické pomůcky brali jako součást běžného sexuálního života, a tak by to i mělo být.

 

{articleImage}632{/articleImage}

 

Sexu a erotickým pomůckám zdar!Líbající


Vytištěno z: https://www.sexualniasistence.cz/prednaska-o-nove-knize-v-pardubicich/