ODKAZY

Z médií, kde se objevuje náš projekt:

Česká televize: Události v regionech- Ostrava

Blesk:                 Mužští asistenti sexu jen tak nebudou 

 

Kde se o nás píše na internetu:

Shandicapem.cz:

 

Zajímavé články na internetu:

Vozíčkářské noviny:

 

Odborníci a odbornice v oblasti sexuality s lidmi s postižením:

Mgr.Lucie Šídová:  terapeutka, somatická koučka, lektorka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, díky němuž se podařilo zavést v České republice sexuální asistenci. Je spoluzakladatelkou organizace Freya, která se věnuje vzdělávání lidí pomáhajících profesích v oblasti sexuality a vztahů, kteří pracují s lidmi s postižením, seniory a seniorkami. Kontakt: sidova@freya.livewww.freya.live

PhDr.Martina Venglářová:  psycholožka, psychoterapeutka. Autorka knihy Sexualita osob s postižením a znevýhodněním.

Petr Eisner,DiS:  lektor a konzultant odborných kurzů na téma sexuality a vztahů lidí s handicapem. Autor pomůcek speciálně vytvořené pro sexuální osvětu a intervenci. Spoluautor výše uvedené knihy.

PhDr.Dana Štěrbová, Ph.D: klinická psycholožka. Autorka knihy Sexualita osob s mentálním postižením.