Sexuální asistence

Víte, kdo může pomoci postiženým při sexu? Sexuální asistentka!

Sexuální asistence je pro všechny jedince, kteří své sexuální potřeby nedokážou zvládnout sami. Tuto službu vykonává sexuální asistentka. Pilotní projekt o sexuální asistenci představila na konferenci v Praze s názvem „Ze sexbyznysu na trh práce.“ Claudia Fisherová-Czechová. Sexuální asistentka dochází ke klientovi nebo klient k ní a pomáhá mu se sexuální obsluhou. Sexuální asistentku si můžete objednat v cizích zemích, ale i u nás se začíná tato služba pomalu objevovat.

19.11.2014 20:54

I já chci mít své soukromí, děkuji

V dřívějších dobách byli muži a ženy v ústavech oddělení. Typický byl oddělený život, práce, bydlení. Pokud nastaly nějaké problémy v oblasti sexuality, bývaly řešeny pomoci léků. Ještě dnes se s takovými zařízeními můžeme setkat. V některých zařízeních bývá i 50 lidí v jednom areálu. V takovém prostředí lze jen omezeně zprostředkovat realitu běžného života se sexuální výchovou. Klientům chybí běžné zkušenosti ze soužití obou pohlaví, přirozené podněty k získávání prožitků a poznatků pro svůj psychosexuální rozvoj. Handicapovaní lidé v pobytových zařízeních v sociálních službách nemají soukromí ani na osobní hygienu a převlékání, takže se soukromím na sexuální potřeby se už vůbec nepočítá.

19.11.2014 20:40

Nabízejte doteky

Co může provádět především mentálně postižený, když mu chybí sexuální potřeba?

19.11.2014 20:34

Sex je pro všechny!

Většina lidí si myslí, že postižení sex mít nemohou, jsou vnímáni jako asexuální bytosti, ale opak je pravdou. Sexuální stránku mohou sice ovlivňovat některé funkce (pohybové, vylučovací atd.), ale na sexuální prožívání to vliv nemá. Kromě těžce mentálně retardovaných může mít sex každý postižený jedinec.

17.11.2014 16:20

Sexualita a postižení – jak to bylo, je a bude

Záporný náhled na sexualitu má původ v křesťanství, především v katolickém náboženství. Celibát se prosazoval skoro tisíc let, než nalezl své písemné zakotvení. Na sexualitu se nahlíželo jako na něco, na co musí člověk trpět, dá se bez toho obejít. Církev jako autorita nedovolila sexuální styky, jedině to bylo uznáváno v manželském svazku. V jedné době směla být pouze jediná poloha při sexu, a to misionářská. Manželství a věrnost byly brány za nejvyšší hodnotu, za svaté.

17.11.2014 16:18