Sexuální asistence

Přednáška v Pardubicích – Sundejte ten erotický kalendář ze zdi!

Ve čtvrtek 15.1.2015 se v Pardubicích, v budově univerzity, konala přednáška na téma: „Sexualita osob s těžkým zdravotním postižením.“ V úvodu se promítal německý dokument o tom, jak zdravotně postižení lidé prožívají svoji sexualitu. A ne vždy to mají lehké! Například německý aktivista prosazující sexuální asistenci Matthias Vernaldi si objednal prostitutku, která když zjistila, že je těžce postižený, si vyžádala dvojnásobek ceny! Nakonec se ho snažila odbýt pouhým hlazením, i když si objednal pohlavní styk…

21.1.2015 00:34

Rozhovor – vozíčkářka Monika Henčlová – Přejedu vozíkem každého, kdo mi bude bránit v sexu!

Vozíčkářka Monika Henčlová má roztroušenou sklerózu v hlubokém stádiu. I když jen hýbe hlavou, špatně se jí dýchá, mluví, je závislá v detailech na pomoci svých osobních asistentek, tak studuje evangelickou fakultu ( mimochodem úspěšně), má přítele, se kterým je šťastná, a píše vlastní blog. Navzdory těžkému osudu si život užívá naplno, a to i sexuálně! Nedávno jí vyšla knížka „Holka divoká“, kde píše o svém pohledu na život, o tom, jak poslala doktory do háje a stala se modelkou, o chlapech, ženách, sexu… Na otázky v rozhovoru odpovídá svérázně a vtipně, tak jak to má ve své povaze:

18.1.2015 22:38

Otevřená debata o sexuální asistenci

Dne 21. 11.2014 se v Brně v divadle Barka konala otevřená debata o sexuální asistenci. Na diskusi přijelo přes 40 účastníků. Mnoho účastníků bylo z Ligy vozíčkářů, účastnili se handicapovaní se svými osobními asistenty, studenti vysokých škol kvůli svým bakalářským pracím, pár učitelů, kteří si chtěli rozšířit obzor a pečovatelky tělesně postižených, jejichž klienti vyžadují sexuální pozornost.

14.12.2014 07:06

I vozíčkáři se mohou stát rodiči

Zdravý člověk často považuje lidi na vozíku za chudáky, kteří mají jiné starosti než myslet na sexuální potřeby. Jenže vozíčkáři nechtějí být v roli chudáků. Hodně vozíčkářů žije plnohodnotným životem, chodí do práce, mají spousty koníčků, sportují – lyžují, plavou, jezdí na kajaku atd. Tak proč by nemohli žít i sexuálně?

19.11.2014 22:04

Dopřejte sex babičce a dědečkovi!

Každý člověk, v jakémkoliv věku má právo na svůj sexuální život. To jen předsudky vlivem výchovy, dopad z historie z náboženských názorů, média, v nás mohou vyvolat dojem, že ve vysokém věku senioři a seniorky sexuálně nežijí. Opak je pravdou!

19.11.2014 21:49

Sex s mentálně postiženým může být trestný čin

Pokud mentálně postižená osoba reaguje vstřícně, nelze v realizaci sexuálního kontaktu bránit. Ale pozor – i když má zdravá osoba citovou vazbu k osobě mentálně postižené, tak sex bude obsahovat prvek zneužití bezbrannosti, tedy může mít charakter trestného činu znásilnění. Trestní právo prostě setrvává na jednoduchém vzorci uvažování: když je jedním účastníkem sexuálního kontaktu osoba mentálně postižená, jde ze strany osoby mentálně zdravé o zneužití závislosti. Pozornosti a zájmu právníků zůstává tato problematika sexu stále ještě stranou. Možná je to tím, že se jen velmi těžce dá vžít do mentality těchto postižených.

19.11.2014 21:37

Nebraňte postiženému v sexu – jednáte protiprávně

Sexuální asistentka, která ale není v České republice legální, musí znát právní předpisy, protože postižení lidé jsou kvůli svému handicapu více zranitelní. Aktivní sexuální pomoc by měla probíhat jen v případě zřetelného souhlasu postiženého. V opačném případě by to bylo bráno jako zneužití. Postižení mají právo se svobodně rozhodnout, zda chtějí navazovat sexuální kontakty a touží po sexuální asistenci.

19.11.2014 21:34

Panenky, pexeso, tužka a papír jako sexuální pomůcky

Pomůcky by neměly sloužit k jiným účelům než k sexualitě. Na ukázky názorných pomůcek by si učitelé měli vyhradit dostatečný čas, nikam nespěchat, a o pomůckách jasně a srozumitelně hovořit, bez žádného zesměšňování. Učitel by měl klást žákům otázky, zda je to bavilo, co se jim líbilo, čemu rozuměli, co už sami zažili atd. Pokud je materiál náročný a instruktor vidí, že se postižení stydí, je dobré odejít z místnosti, aby si po výkladu mohli žáci v klidu pomůcky prohlédnout.

19.11.2014 21:27

Nevytahuj penis před okolím aneb Co se má naučit každý, kdo pracuje s postiženým

Pracovníci, kteří pracují s handicapovanými, se sexualitou moc nezabývají. Někteří i hrdě tvrdí, že svým klientům zajišťují plnohodnotný život, ale není tomu tak. Do plnohodnotného života patří i sexuální stránka.

19.11.2014 21:23

I postižení lidé se musí vychovávat k sexu!

V Čechách se pojem sexuální výchova vůbec nevyskytuje, vzbuzuje to ve společnosti pohoršení. Proto je nahrazen pojmem rodinná výchova. Hlavním cílem rodinné výchovy je výuka užívání antikoncepce. Žena s lehkým mentálním defektem může být pečlivější v užívání tablet než zdravá žena a je většinou hrdá, že si dokáže sama kontrolovat svou plodnost. Pokud antikoncepce není možná, tak se klienti učí další aplikovatelné metody (vaginální kroužek, náplast, podkožní implantát). Ale název sexuální výchova má také svůj smysl.

19.11.2014 21:20