Sexuální asistence

Sex je pro všechny!

Většina lidí si myslí, že postižení sex mít nemohou, jsou vnímáni jako asexuální bytosti, ale opak je pravdou. Sexuální stránku mohou sice ovlivňovat některé funkce (pohybové, vylučovací atd.), ale na sexuální prožívání to vliv nemá. Kromě těžce mentálně retardovaných může mít sex každý postižený jedinec.

17.11.2014 16:20

Sexualita a postižení – jak to bylo, je a bude

Záporný náhled na sexualitu má původ v křesťanství, především v katolickém náboženství. Celibát se prosazoval skoro tisíc let, než nalezl své písemné zakotvení. Na sexualitu se nahlíželo jako na něco, na co musí člověk trpět, dá se bez toho obejít. Církev jako autorita nedovolila sexuální styky, jedině to bylo uznáváno v manželském svazku. V jedné době směla být pouze jediná poloha při sexu, a to misionářská. Manželství a věrnost byly brány za nejvyšší hodnotu, za svaté.

17.11.2014 16:18