Sexuální asistence

Rozhovor s Viktorií Havrdovou- Všímám si extrémních pólů

Viktorie měla na autistické konferenci přednášku na téma Autistické prožívání v partnerských vztazích. Viktorii je 24 let a má lehkou formu autismu (Aspergerův syndrom). Autista neznamená, že je to solista, jako autos-sám. Každý autista je jiný a i lidé s autismem chtějí zažívat partnerské vztahy. Po celou dobu rozhovoru se Viktorie dívala na určitý bod, a jen sem tam do očí. Pomáhalo jí to, že její konverzace byla velmi plynulá. S Viktorií jsme si v kavárně začaly tykat.

30.12.2022 21:21

Neviditelná barva duhy

Na třetí autistické konferenci v Praze měla přednášku Dodo na téma Neviditelné barvy duhy. Dodo má Aspergerův syndrom. Sexualita je pro Dodo jako barevný vzorník, který má různé, ale viditelné barvy. Někteří lidé prožívají sexualitu trochu jinak, to jsou ty neviditelné barvy duhy. Společnost je nevidí, ale neznamená to, že neexistují.

20.12.2022 22:21

O LGBT seniorech/seniorkách s Mgr. Jolanou Novotnou

LGBT senioři a seniorky jsou neviditelnou skupinou. Jsou vystaveni dvojímu zneviditelnění, v samotné LGBT komunitě a v majoritní společnosti, která vyznává spíše kult krásy a mládí. Více o LGBT seniorech/seni­orkách se dozvíte v rozhovoru s odbornicí Mgr. Jolanou Novotnou.

14.8.2022 12:03

Rozhovor s Věrou Petlanovou Zychovou – Podstatným tématem je přijetí sama sebe jako sexuální bytosti

Věra Petlanová Zychová je lektorkou a sociální pracovnicí. Má zkušenosti z denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde získala velmi bohaté zkušenosti z přímé práce s klienty a klientkami i chodem sociálních služeb. U organizace Freya vede kurs ohledně sexuality u osob s autismem.

26.7.2022 21:48

Rozhovor se Šimonem Hlinovským – Každá žena je svým způsobem krásná

Šimon Hlinovský má Aspergerův syndrom. Krom toho, že je členem Českého červeného kříže, tak je rovněž velmi činný a zapálený do oblasti politiky, což vyvrcholil napsáním knihy „Očima mladého aktivisty.“ ve které vzpomíná na různé politické události. Pro tento web si ale udělal čas a ochotně poskytl rozhovor.

22.6.2022 10:21

Rozhovor s Lenkou Mikšlovou - Klienti chtějí být připraveni pro ženu

Lenka Mikšlová je osobní asistentkou a intimní poradkyní v neziskové organizaci Liga vozíčkářů v Brně. Hlavním posláním Ligy vozíčkářů je snaha zařadit osoby se zdravotním handicapem do společnosti. Liga vozíčkářů lidi s handicapem podporuje v samostatnosti a v soběstačnosti ve všech oblastech života, kterým je i partnerský a sexuální život. Již rok má Liga zavedenou intimní poradnu s intimní poradkyní, kterou lidé mohou využívat v oblasti vztahů a sexuality. Lenka Mikšlová byla ochotna odpovědět na pár otázek.

24.5.2022 22:54

Druhý rozvířený SEXY den Ligy vozíčkářů v Brně

Dne 5. 5. 2022 se konal druhý Sexy den v prostorách Ligy vozíčkářů v Brně. Akce se konala od 17 do 22 hod. Každý účastník byl vítán welcome drinkem a pamlsky do bříška – cupcaky s lechtivou ozdobou od dobrovolnice Lucie. Program byl skvělý. Návštěvníci této akce si mohli vyzkoušet virtuální realitu, vyfotit se ve fotokoutku na památku nebo si trochu potrénovat mozek v zábavném kvízu.

7.5.2022 10:59

Rozhovor s Otou Pačesovou – Šachová figurka, Pachuť a Láska

Ota Pačesová je zakladatelkou Klubu přátel červenobílé hole. Hluchoslepým lidem se aktivně věnuje 25 let a lidem se zrakovým postižením od roku 1983. Jejím životním partnerem byl zrakově postižený učitel hudby. Hlavní myšlenkou založení Klubu přátel červenobílé hole bylo zapojit členy klubu do různých aktivit. Klub je zaměřen zejména na volnočasové aktivity a klubovou činnost. Program klubu si určují sami členové klubu. Většina činností je na bázi dobrovolnosti. Společně s členy – dobrovolníky pořádá Ota Pačesová přednášky, workshopy a výstavy.

29.4.2022 19:29

Rozhovor s Mgr. Jolanou Novotnou – Sexuální potřeby po ztrátě životního partnera

Jolana Novotná je odbornou poradkyní pro pozůstalé v organizaci Klára pomáhá, z. s., koordinátorkou programu pro LGBT i seniory/seniorky v organizaci PROUD a překladatelkou. Od roku 2022 se stala lektorkou v tématu seniorů a seniorek v organizaci Freya.Během poradenství se zabývá tématy sexuality a intimity po ztrátě životního partnera/partnerky, ale i milence/milenky. Je editorkou studie LGBT senioři/seniorky Neviditelná menšina a spoluautorkou knihy Neviditelná staroba.txt. O doprovodu po ztrátě partnera/partnerky nebo milence/milenky zajímavě povídá v následujícím rozhovoru.

21.4.2022 08:09

Vibrátory k vibrační stimulaci u žáků ve speciální škole

Speciální školy navštěvují děti s individuálními vzdělávacími potřebami, které mají různý stupeň mentálního postižení, autismu nebo souběžné postižení více vadami. Tyto děti mají snížené rozumové schopnosti, které se projevují snížením kognitivních, řečových a pohybových funkcí. Ale jsou schopné svým specifickým a individuálním projevem na okolí reagovat.

10.2.2022 09:10