Sexuální asistence

Libor s roztroušenou sklerózou - Pomáhám ostatním lidem

U Libora Škrabálka ve 12 letech propukla zničehonic nemoc roztroušená skleróza. Ze začátku tomu nepřikládal význam, myslel si, že první příznaky malých bolestí nohou jsou po fyzické námaze a sportování. Časem ale bolesti nohou zesílily a Libor musel začít brát na bolesti léky. Ale neupadal sebelítosti, naopak našel svoje poslání a smysl života.

28.5.2021 22:03

Rozhovor se zdravotní sestrou Zuzkou – Zdravá sexualita má vliv na uzdravení

Zuzka pracuje jako zdravotní sestra v psychiatrické léčebně v Bohnicích a v nemocnici v Třebotově. Dříve pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika, kde lektorovala celý kurz o sexuální asistenci. Z rozhovoru, který nám velmi ochotně poskytla, vyzařuje její pozitivní pracovní energie, což může být pro někoho v této době obdivuhodné.

13.4.2021 10:16

Rozhovor se sexuální asistentkou Nina de Vries - Mám ráda výzvy

Nina de Vries je sexuální asistentka, která žije a pracuje v Německu. Je považována za „průkopnici sexuální asistence“. V jednom rozhovoru řekla: Říká se tomu sexuální asistence, ale má to méně společného s tím, co se běžně chápe jako sex. Více se smyslností.Nina de Vries je též spoluautorkou různých odborných publikací.V České republice je váženou sexuální asistentkou v projektu „Sexuální asistence“. Nina si udělala čas pro náš rozhovor!

28.2.2021 21:04

Romana Fricová - U zdravotníků chybí osvěta v oblasti lidí s handicapem

Romana Fricová, která se pohybuje na vozíku, pochází z České Třebové, ale bydlí v Pardubicích. Jako většina ostatních má Romana kladný vztah k partnerskému vztahu a k sexualitě osob se zdravotním postižením. Vystudovala resocializační pedagogiku na filozofické fakultě. Měla podporu od centra ALMA, což je specializované celouniverzitní pracoviště Univerzity Pardubice, zajištující poradenskou, technickou a studijní podporu pro studenty se specifickými potřebami nebo zdravotním znevýhodněním.

17.12.2020 21:46

PhDr. Karolína Maloň Friedlová - O výzkumu sexuality seniorů a seniorek

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D., je v České i Slovenské republice první certifikovanou lektorkou s licencí pro vzdělávání ve všech zemích EU a Švýcarsku a Norsku pro koncept Bazální stimulace. V roce 2005 založila INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA. Koncept Bazální stimulace pomáhá lidem s těžkými vrozenými kombinovanými postiženími, nezralým předčasně narozeným novorozencům, ale také pacientům v intenzivní péči po úrazech mozku či mozkových cévních příhodách.

4.12.2020 08:57

Psychoseznamka se Zuzanou Čihákovou - Každý má naději na blízkost

Zuzana Čiháková byla dobrovolnicí v Občanském sdružení uživatelů psychiatrické péče, kde pomáhala při grafické úpravě webu a časopisu Esprit-měsíčníku pro duševní zdraví. Následně v této organizaci založila psychoseznamku, kde se mohou seznámit lidé s různými psychickými problémy. Výhodou seznamky je sdílení s inzerujícími v podobné situaci či s ostatními lidmi, kteří mají pro psychickou nemoc pochopení. Jak psychoseznamka funguje, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

8.11.2020 22:32

Rozhovor s Jiřím Láskou – Lidé mají o schizofrenii zkreslené představy.

Jiří Láska zdědil po obou rodičích vážnou psychiatrickou nemoc – schizofrenii. Ve společnosti v běžném životě mohou být schizofrenici bohužel vyloučeni. Lidé se totiž schizofreniků bojí, protože jsou agresivní, zlí, napadají ostatní. Ovšem život schizofrenika může být inovativní a obohacující i pro ostatní. Jirka vše, co v životě zažil, prožívá naplno z plných plic. I když schizofrenici žijí ve svém světě fantazií, bludů, kdy jsou odtrženi od reálného života, Jirka má nad sebou nadhled.

17.9.2020 08:57

Rozhovor s básníkem Pavlem Hlušičkou: V každém člověku jsou dvě tváře osobnosti - dominantní i submisivní

Pavel Hlušička je básník, skladatel hudebních textů, i s erotickým námětem, poutník a zapálený nadšenec do různých poutních akcí, souvisejících s měsíčními úplňky a číslem devět na podporu osvěty autismu. Někdy vystupuje pod pseudonymem Mnoháček Zgublačenko. Jeho původní diagnóza schizofrenie byla po revoluci překvalifikována na diagnózu jednoho z druhů autismu a to je Aspergerův syndrom.

29.8.2020 20:46

Ohlédnutí zpět k sexuální asistenci s Tomášem Drábkem a o Centru Paraple

Mgr. Tomáš Drábek měl v roce 2014 svou přednášku v Brně, v divadle Barka, na první veřejné debatě o sexuální asistenci, kde představil svou publikační práci a aktivně se zapojoval do diskuse se svými zkušenostmi, postoji a názory k tématu. Uplynulo 5 let, kdy se Tomáš Drábek najednou stáhl. Na naši reakci, že není moc mediálně vidět, přestože je v této oblasti odborníkem, se zasměje:

13.5.2020 09:23

Ohlédnutí zpět k sexuální asistenci s Petrem Eisnerem

Petr Eisner patří mezi nejvýznamnější odborníky v oblasti partnerských vztahů a sexuality u osob s handicapem. Pracuje a má velké, dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou osob s mentálním a kombinovaným handicapem a autismem. Je spoluzakladatelem organizace Nebuď na nule, z. s., a ředitelem Unie sexuálních důvěrníků České republiky. Je také lektorem, supervizorem a autorem publikací a speciálních pomůcek pro práci se sexualitou.

8.5.2020 10:08