Sexuální asistence

Romana Fricová - U zdravotníků chybí osvěta v oblasti lidí s handicapem

Romana Fricová, která se pohybuje na vozíku, pochází z České Třebové, ale bydlí v Pardubicích. Jako většina ostatních má Romana kladný vztah k partnerskému vztahu a k sexualitě osob se zdravotním postižením. Vystudovala resocializační pedagogiku na filozofické fakultě. Měla podporu od centra ALMA, což je specializované celouniverzitní pracoviště Univerzity Pardubice, zajištující poradenskou, technickou a studijní podporu pro studenty se specifickými potřebami nebo zdravotním znevýhodněním.

17.12.2020 21:46

PhDr. Karolína Maloň Friedlová - O výzkumu sexuality seniorů a seniorek

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D., je v České i Slovenské republice první certifikovanou lektorkou s licencí pro vzdělávání ve všech zemích EU a Švýcarsku a Norsku pro koncept Bazální stimulace. V roce 2005 založila INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA. Koncept Bazální stimulace pomáhá lidem s těžkými vrozenými kombinovanými postiženími, nezralým předčasně narozeným novorozencům, ale také pacientům v intenzivní péči po úrazech mozku či mozkových cévních příhodách.

4.12.2020 08:57

Psychoseznamka se Zuzanou Čihákovou - Každý má naději na blízkost

Zuzana Čiháková byla dobrovolnicí v Občanském sdružení uživatelů psychiatrické péče, kde pomáhala při grafické úpravě webu a časopisu Esprit-měsíčníku pro duševní zdraví. Následně v této organizaci založila psychoseznamku, kde se mohou seznámit lidé s různými psychickými problémy. Výhodou seznamky je sdílení s inzerujícími v podobné situaci či s ostatními lidmi, kteří mají pro psychickou nemoc pochopení. Jak psychoseznamka funguje, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

8.11.2020 22:32

Rozhovor s Jiřím Láskou – Lidé mají o schizofrenii zkreslené představy.

Jiří Láska zdědil po obou rodičích vážnou psychiatrickou nemoc – schizofrenii. Ve společnosti v běžném životě mohou být schizofrenici bohužel vyloučeni. Lidé se totiž schizofreniků bojí, protože jsou agresivní, zlí, napadají ostatní. Ovšem život schizofrenika může být inovativní a obohacující i pro ostatní. Jirka vše, co v životě zažil, prožívá naplno z plných plic. I když schizofrenici žijí ve svém světě fantazií, bludů, kdy jsou odtrženi od reálného života, Jirka má nad sebou nadhled.

17.9.2020 08:57

Rozhovor s básníkem Pavlem Hlušičkou: V každém člověku jsou dvě tváře osobnosti - dominantní i submisivní

Pavel Hlušička je básník, skladatel hudebních textů, i s erotickým námětem, poutník a zapálený nadšenec do různých poutních akcí, souvisejících s měsíčními úplňky a číslem devět na podporu osvěty autismu. Někdy vystupuje pod pseudonymem Mnoháček Zgublačenko. Jeho původní diagnóza schizofrenie byla po revoluci překvalifikována na diagnózu jednoho z druhů autismu a to je Aspergerův syndrom.

29.8.2020 20:46

Ohlédnutí zpět k sexuální asistenci s Tomášem Drábkem a o Centru Paraple

Mgr. Tomáš Drábek měl v roce 2014 svou přednášku v Brně, v divadle Barka, na první veřejné debatě o sexuální asistenci, kde představil svou publikační práci a aktivně se zapojoval do diskuse se svými zkušenostmi, postoji a názory k tématu. Uplynulo 5 let, kdy se Tomáš Drábek najednou stáhl. Na naši reakci, že není moc mediálně vidět, přestože je v této oblasti odborníkem, se zasměje:

13.5.2020 09:23

Ohlédnutí zpět k sexuální asistenci s Petrem Eisnerem

Petr Eisner patří mezi nejvýznamnější odborníky v oblasti partnerských vztahů a sexuality u osob s handicapem. Pracuje a má velké, dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou osob s mentálním a kombinovaným handicapem a autismem. Je spoluzakladatelem organizace Nebuď na nule, z. s., a ředitelem Unie sexuálních důvěrníků České republiky. Je také lektorem, supervizorem a autorem publikací a speciálních pomůcek pro práci se sexualitou.

8.5.2020 10:08

Rozhovor s Martinem Selnerem – Zkuste občas otevřít srdce nebo aspoň to víno

Martin Selner je asistentem u lidí s autismem v týdenním stacionáři. I když práce a komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra bývá psychicky i někdy fyzicky náročná, u Martina Selnera je tomu jinak. Autismus je sexy – tedy, pokud ho zrovna nemáte. Tak začíná úvodní věta jeho knihy Autismus & Chardonnay, ve které popisuje své zážitky ze stacionáře.

3.5.2020 11:32

Autistka Ivana-sama doma je mi nejlépe. Mou kamarádkou byla erotická hračka

V České republice je vyhlášena celostátní karanténa. Může se jen do práce, do obchodu a za nezbytně důležitými záležitostmi. Všichni mají být nejlépe doma, izolovaní od lidí. Lidé by neměli číst jen negativní zprávy o koronaviru, ale měli by se též zabývat sami sebou, někteří by měli mít i konečně čas na své koníčky. Do zájmů patří rovněž hraní a zkoušení erotických pomůcek. Sex a erotické pomůcky mohou být nejlepším lékem a odreagováním na zvládání této těžké situace.

19.3.2020 14:04

Rozhovor s nevidomým Miroslavem Michálkem – Moje žena je stále mladá dívka

Tady stojíte dost blbě. Ne, nestojíte, ani nesedíte blbě. Sedíte dobře, jen v klidu seďte a čtěte dál. Tady stojíte dost blbě je název knihy od nevidomého spisovatele Miroslava Michálka. Je to kniha o životě poslepu obsahující fejetony a vtipné verše mimo jiné i o erotice nevidomých osob. Miroslav Michálek přicházel o zrak postupně od dětství. Až ve svých 33, tzv. Kristových letech, přišel o zrak úplně. V roce 1996 byl zvolen do republikové rady celostátní sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ( SONS).

25.2.2020 08:59