Sexuální asistence

Ohlédnutí zpět k sexuální asistenci s Petrem Eisnerem

Petr Eisner patří mezi nejvýznamnější odborníky v oblasti partnerských vztahů a sexuality u osob s handicapem. Pracuje a má velké, dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou osob s mentálním a kombinovaným handicapem a autismem. Je spoluzakladatelem organizace Nebuď na nule, z. s., a ředitelem Unie sexuálních důvěrníků České republiky. Je také lektorem, supervizorem a autorem publikací a speciálních pomůcek pro práci se sexualitou.

8.5.2020 10:08

Rozhovor s Martinem Selnerem – Zkuste občas otevřít srdce nebo aspoň to víno

Martin Selner je asistentem u lidí s autismem v týdenním stacionáři. I když práce a komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra bývá psychicky i někdy fyzicky náročná, u Martina Selnera je tomu jinak. Autismus je sexy – tedy, pokud ho zrovna nemáte. Tak začíná úvodní věta jeho knihy Autismus & Chardonnay, ve které popisuje své zážitky ze stacionáře.

3.5.2020 11:32

Autistka Ivana-sama doma je mi nejlépe. Mou kamarádkou byla erotická hračka

V České republice je vyhlášena celostátní karanténa. Může se jen do práce, do obchodu a za nezbytně důležitými záležitostmi. Všichni mají být nejlépe doma, izolovaní od lidí. Lidé by neměli číst jen negativní zprávy o koronaviru, ale měli by se též zabývat sami sebou, někteří by měli mít i konečně čas na své koníčky. Do zájmů patří rovněž hraní a zkoušení erotických pomůcek. Sex a erotické pomůcky mohou být nejlepším lékem a odreagováním na zvládání této těžké situace.

19.3.2020 14:04

Rozhovor s nevidomým Miroslavem Michálkem – Moje žena je stále mladá dívka

Tady stojíte dost blbě. Ne, nestojíte, ani nesedíte blbě. Sedíte dobře, jen v klidu seďte a čtěte dál. Tady stojíte dost blbě je název knihy od nevidomého spisovatele Miroslava Michálka. Je to kniha o životě poslepu obsahující fejetony a vtipné verše mimo jiné i o erotice nevidomých osob. Miroslav Michálek přicházel o zrak postupně od dětství. Až ve svých 33, tzv. Kristových letech, přišel o zrak úplně. V roce 1996 byl zvolen do republikové rady celostátní sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ( SONS).

25.2.2020 08:59

Neslyšící herec Mac Dominik Henzl - Uvítal bych tlumočení erotických videí

Žárlivá žena, podpantofláč a proutník. Jsou to sousedé, mezi kterými jsou svérázné sousedské vztahy. To je děj představení „Nežárli“ divadelního spolku „No a co“. Děj představení byl tlumočen do českého znakového jazyka. V tomto představení hrál totiž jediný neslyšící herec Mac Dominik Henzl. I přes svůj handicap vystudoval školu, ale chodil do hereckého kursu pro slyšící herce, neboť pro neslyšící herce žádný nebyl.

30.1.2020 12:17

Ochluchlý Kráta a jeho povídka Magická slova - u dominy v osmém nebi

Neslyšící lidé prožívají partnerské vztahy a sexualitu stejně jako slyšící lidé. Bariéru ve vyznání lásky mají pouze v zachycení tónů, zabarvení hlasu, intonaci. Své city musí vyjadřovat pomocí znaků, pohybů, doteků. Největší bariéru mají v běžném životě. Neslyšícím chybí zvuková orientace v prostředí.Člověk se zrakovým handicapem je vidět, má hůl, psa. Neslyšící osoba není poznat. Jede houkající sanitka, řidič sanitky si všimne osoby se zrakovým handicapem, nikoliv neslyšící osoby. A zrovna tak nevidomý tu sanitku slyší, ví o ní, ale neslyšící netuší, že nějaká jede (pokud ji nevidí).

30.1.2020 12:17

Nadace Jedličkova ústavu - Přispíváme na sexuální asistenci

Nadace vznikají za účelem dosažení obecně prospěšných účelů pro osoby, které si ze zdravotních, sociálních a finančních důvodů nemohou dovolit dosažení prospěšných cílů vlastními silami a finančními prostředky. Mezi nejčastější cílové skupiny patří děti, dospělí a senioři ohrožení zdravím, sociální situací či handicapem. Hlavní funkcí nadací je přijímat finanční i věcné dary. Je zajímavé, že dary většinou dávají nejvíce lidé z nižší střední třídy.

17.12.2019 23:08

Je to 5 let. Ohlédnutí zpět. Rozvoj sexuální asistence v ČR

Je to již 5 let, kdy se v Brně, dne 21. listopadu 2014, v divadle Barka, konala debata o sexuální asistenci. Byla to první veřejná debata zaměřená na rozvoj sexuální asistence. Diskutovalo se veřejně, pro plný sál lidí, nad názvem sexuální asistence, aby působila důstojně, lidi zbytečně neprovokovala a nevyvolala v nich negativní reakce. Řešilo se, jaké jsou možnosti, dále etické a právní problémy k její realizaci v České republice. Tehdy byla sexuální asistence povolena pouze v zahraničí.

21.11.2019 10:54

Rozhovor s Břetislavem Košťálem -– O sexu a životě – šli po mně odstřelovači

Břéťa trpí od svých 25 let psychickou nemocí, schizoafektivní psychózou. Pracuje v neziskové organizaci Fokus, kde je koordinátorem unikátního mediálního projektu Studio27 „Zaostřeno na duši.“ Posláním této organizace je podpora osob s duševním onemocněním. Lidé, kteří si prošli duševní nemocí, zde najdou cestu pro uplatnění ve společnosti a rozvíjení kvality svého života dle individuálních potřeb a možností.

12.11.2019 22:47

Neviditelná staroba

I v letošním roce, v srpnu, byl zahájen devátým rokem festival Prague Pride. Deštivé počasí neodradilo fanoušky od průvodu Prahou z Václavského náměstí na Letenskou pláň. Po celý týden byl součástí festivalu program zaměřený na veřejné diskuse a debaty o sexualitě LGBT osob. Jednou z aktivit byla beseda o sexualitě stárnoucích LGBT seniorů a seniorek a autorské čtení z knihy „Poodhalit a svést.“ Tuto besedu vám nyní poodhalujeme.

23.9.2019 09:04