Sexuální asistence

Rozhovor se Šimonem Hlinovským – Každá žena je svým způsobem krásná

Šimon Hlinovský má Aspergerův syndrom. Krom toho, že je členem Českého červeného kříže, tak je rovněž velmi činný a zapálený do oblasti politiky, což vyvrcholil napsáním knihy „Očima mladého aktivisty.“ ve které vzpomíná na různé politické události. Pro tento web si ale udělal čas a ochotně poskytl rozhovor.

22.6.2022 10:21

Rozhovor s Lenkou Mikšlovou - Klienti chtějí být připraveni pro ženu

Lenka Mikšlová je osobní asistentkou a intimní poradkyní v neziskové organizaci Liga vozíčkářů v Brně. Hlavním posláním Ligy vozíčkářů je snaha zařadit osoby se zdravotním handicapem do společnosti. Liga vozíčkářů lidi s handicapem podporuje v samostatnosti a v soběstačnosti ve všech oblastech života, kterým je i partnerský a sexuální život. Již rok má Liga zavedenou intimní poradnu s intimní poradkyní, kterou lidé mohou využívat v oblasti vztahů a sexuality. Lenka Mikšlová byla ochotna odpovědět na pár otázek.

24.5.2022 22:54

Druhý rozvířený SEXY den Ligy vozíčkářů v Brně

Dne 5. 5. 2022 se konal druhý Sexy den v prostorách Ligy vozíčkářů v Brně. Akce se konala od 17 do 22 hod. Každý účastník byl vítán welcome drinkem a pamlsky do bříška – cupcaky s lechtivou ozdobou od dobrovolnice Lucie. Program byl skvělý. Návštěvníci této akce si mohli vyzkoušet virtuální realitu, vyfotit se ve fotokoutku na památku nebo si trochu potrénovat mozek v zábavném kvízu.

7.5.2022 10:59

Rozhovor s Otou Pačesovou – Šachová figurka, Pachuť a Láska

Ota Pačesová je zakladatelkou Klubu přátel červenobílé hole. Hluchoslepým lidem se aktivně věnuje 25 let a lidem se zrakovým postižením od roku 1983. Jejím životním partnerem byl zrakově postižený učitel hudby. Hlavní myšlenkou založení Klubu přátel červenobílé hole bylo zapojit členy klubu do různých aktivit. Klub je zaměřen zejména na volnočasové aktivity a klubovou činnost. Program klubu si určují sami členové klubu. Většina činností je na bázi dobrovolnosti. Společně s členy – dobrovolníky pořádá Ota Pačesová přednášky, workshopy a výstavy.

29.4.2022 19:29

Rozhovor s Mgr. Jolanou Novotnou – Sexuální potřeby po ztrátě životního partnera

Jolana Novotná je odbornou poradkyní pro pozůstalé v organizaci Klára pomáhá, z. s., koordinátorkou programu pro LGBT i seniory/seniorky v organizaci PROUD a překladatelkou. Od roku 2022 se stala lektorkou v tématu seniorů a seniorek v organizaci Freya.Během poradenství se zabývá tématy sexuality a intimity po ztrátě životního partnera/partnerky, ale i milence/milenky. Je editorkou studie LGBT senioři/seniorky Neviditelná menšina a spoluautorkou knihy Neviditelná staroba.txt. O doprovodu po ztrátě partnera/partnerky nebo milence/milenky zajímavě povídá v následujícím rozhovoru.

21.4.2022 08:09

Vibrátory k vibrační stimulaci u žáků ve speciální škole

Speciální školy navštěvují děti s individuálními vzdělávacími potřebami, které mají různý stupeň mentálního postižení, autismu nebo souběžné postižení více vadami. Tyto děti mají snížené rozumové schopnosti, které se projevují snížením kognitivních, řečových a pohybových funkcí. Ale jsou schopné svým specifickým a individuálním projevem na okolí reagovat.

10.2.2022 09:10

Jak správně komunikovat u osob s handicapem

Nastal vánoční čas. Pro někoho jsou Vánoce hlavně stresem v podobě vánočního úklidu, pečení cukroví, sháněním dárků. Ale Vánoce by měly být především symbolem pohody, klidu, ticha a též klidné komunikace. Pro některé lidi bez ohledu na handicap mohou být vánoce zátěžovým obdobím, neboť hůře snášejí vánoční samotu, i když třeba nejsou sami. Jsou sami mezi lidmi. Někteří lidé neumí komunikovat s lidmi s handicapem. Proto přinášíme pár rad, pokud se chcete inspirovat, aby komunikace u osob s handicapem probíhala vždy se vzájemným respektem

19.12.2021 22:03

Rozvířený Sexy den Ligy vozíčkářů v Brně

Počet nemocných na Covid 19 začíná opět stoupat, ale tento článek vás nechce vtáhnout do víru viru, ale do víru zážitků s erotickými pomůckami, které mohou mít velmi příznivý, pozitivní dopad na všechny lidi bez ohledu na handicap. Začátkem října přijel do Brna rozvířit erotické pomůcky Růžový slon, partner akce Sexy dne.

18.11.2021 21:35

Kniha „Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích“

V úterý 5. října 2021 proběhla v Praze, v prostorách bývalé Langhans Galerie Praha, tisková snídaně a křest knihy „Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích“ k podpoře sexuální výchovy lidí s handicapem. Hlavní iniciátorkou této akce byla výkonná ředitelka Mgr. Lucie Šídová z organizace Freya. V čele stolu dále byla z organizace Freya sociální pracovnice Věra Petlanová Zychová a z nakladatelství Pasparta šéfredaktorka Mgr. Olga Neřoldová.

7.10.2021 18:13

O sexuální asistenci s Janou Urbanovou a režisérkou Dagmar Smržovou

Nedávno otevřený film „Chci Tě, jestli dokážeš“ ukázal kromě toho, jak těžké může být hledání partnera u osoby s handicapem, i to, jak vstřícný může být vztah mezi rodičem a jeho dítětem s handicapem a rozdíl mezi péči doma u rodiny a péči v sociálním zařízení. Hlavní hrdinka Jana nám v rozhovoru řekla něco o sobě i o natáčení. Režisérka Dagmar Smržová k rozhovoru přihodila pár slov, včetně názoru na sexuální asistenci.

3.9.2021 21:44